Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 63.

Interpellation

der Senatoren Dr. Mayr-Harting, Dr. Spiegel und Genossen

an den Minister des Innern,

betreffend die Zusammensetzung des neuen Landesverwaltungsausschusses für Böhmen.

Zeitungsberichten zufolge wurde der Landesverwaltungsausschuß für Böhmen bereits neu zusammengesetzt und von der Regierung ernannt und zwar aus Vertretern sämtlicher tschechischer politischer Parteien, dagegen ohne Beiziehung irgend eines deutschen Vertreters.

Berichte dieser Art waren schon lange in Umlauf. Sie erschienen aber nicht bloß wegen der Ungeheuerlichkeit des Vorganges, sondern namentlich auch deshalb unglaubwürdig, weil für Mähren, wo die Verhältnisse, nicht anders liegen, nach bestimmten Zusagen der Regierung zwei, oder sogar drei deutsche Vertreter in den dortigen Landesverwaltungsausschuß Aufnahme finden sollen.

Die Unterzeichneten richten daher an den Minister des Innern die Anfrage:

1. Beruht die Zeitungsnachricht auf Wahrheit?

2. Ist der Minister bereit, das Nötige zu veranlassen, daß den Deutschen eine ihrem Kräfteverhältnis entsprechende Vertretung in dem Landesverwaltungsausschusse für Böhmen zu teil werde?

Prag, am 23. Juni 1920.

Dr. Mayr-Harting, Dr. Spiegel,

Heinr. Knesch, Hangos István, Hartl, Oberleithner, Dr. Naegle, Jelinek, A. Lippert, Dr. Marie Emma Herzig, K. Friedrich.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

1. volební období.

1. zasedání.

Překlad

Tisk 63.

Interpelace

senátorů Dra Mayr-Hartinga, Dra Spiegla a soudruhů

na ministra vnitra,

týkající se složení nového zemského správního výboru pro Čechy.

Podle novinářských zpráv byl právě sestaven a vládou jmenován zemský správní výbor pro Čechy a to ze zástupců všech českých politických stran, aniž by byl přibrán zástupce Němců.

Zprávy toho druhu již dlouho obíhaly. Avšak nezdály se pravdivými nejen již pro neslýchanost jednání nýbrž obzvláště proto, že na Moravě, kde nejsou jiné poměry, podle určitých přípovědí mají býti do tamnějšího zemského správního výboru povoláni 2 či dokonce 3 zástupci Němců.

Podepsaní táží se proto ministra vnitra:

1. Jest tato novinářská zpráva pravdivá?

2. Jest pan ministr ochoten učiniti opatření, aby Němci měli v zemském správním výboru pro Čechy poměrné zastoupení?

V Praze dne 23. června 1920.

Dr. Mayr-Harting, Dr. Spiegel,

Heinr. Knesch, Hangos István, Hartl, Oberleithner, Dr. Naegle, Jelinek, A. Lippert, Dr. Marie Emma Herzig, K. Friedrich.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP