Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 62.

Interpelace

senátora Dra Witta a soudruhů

na pana ministra spravedlnosti

v záležitosti prakse rakouských soudů při soudním vyrovnání.

I. Podle § 14 vyrovnacího řádu jest pohledávky k vyrovnacímu řízení přihlášené, pokud jsou udány v jiné měně než tuzemské, přepočítati v přihláškách na tuzemskou měnu podle kursu v den zahájení vyrovnacího řízení platného.

Vyrovnací řád z 10. prosince 1914, č. 337 ř. z. jest dosud platný v Rakousku i v Československé republice.

Vídeňské soudy však nedbají předpisu výše uvedeného a pravidelně nepřiznávají naší koruně vyšší kurs než koruně rakouské, čímž jsou naší příslušníci v hlasovacím právě zkráceni a vydáni nebezpečí majorisace se strany věřitelů rakouských.

Této praxe soudní využívají rakouští dlužníci a jejich zástupci a tímto způsobem československé věřitele často dohánějí pod hrozbou majorisace ku přijetí vyrovnací kvoty ve měně rakouské.

Jest pan ministr spravedlnosti ochoten zasaditi se o to, aby naše vláda v jednáních s vládou rakouskou na toto zkracování našich příslušníků poukázala a odstranění jeho s důrazem žádala?

II. Mnozí věřitelé nezúčastní se vyrovnacího řízení z toho důvodu, že jejich poměrně malé pohledávky nesnesou výlohy osobní účasti na několika stáních neb výlohy právního zástupce. Tací věřitelé nevědí pak, jaká kvota a jaké platební podmínky byly ujednány.

Jest pan ministr spravedlnosti ochoten naříditi, aby zdejší soudy v usnesení o potvrzení vyrovnání všem věřitelům obsah uzavřeného vyrovnání oznámily a zasaditi se o to, aby stejné zařízení bylo zavedeno vzájemně i u cizích soudů na celém území bývalé monarchie?

V Praze dne 24. června 1920.

Dr. Witt,

Petřík, B. Jakubka, K. Cífka, Cholek, Dr. Soukup, Jan Lorenc, Procházka, Zavadil, Jos. Šáda, Ackermann, Ecksteinová.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP