Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 61.

Interpelace

senátora Dr. Stojana a soudruhů

na pana ministra financí Dr. Engliše,

ohledně zadržených peněz při okolkování.

Nesmírný nářek vede se od lidí, kterým pří okolkování bylo něco z peněz při okolkování zadrženo a dosud nevyplaceno. Jedná se zde hlavně o chudobný lid, který příkladně chce si kozu koupiti, střechu novou na hospodářské stavení dáti aneb vůbec něco velenutného poříditi. Má malý obnos, někteří sto Kč, zadržený od kolkování a přes všeliké prosby a důvody nemůže nic dostati. Naprosto všeliké žádosti se odmítají.

Podepsaní se dotazují, hodlá-li pan ministr odpomoci udané bídě povolením, by se vyplácely aspoň nějaké obnosy z peněz při okolkování zadržených?

V Praze dne 24. června 1920.

Dr. Stojan,

Valoušek, Šabata, Zavoral, Dr. Krupka, Dr. Karas, Ševčík, Šachl, Dr. Kovalík, Kadlčák, Jílek, Reyl, Dúrčanský, Dr. Procházka.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP