Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 60.

Interpelace

senátora Dr. Stojana a soudruhů

na pana ministra financí Dr. Engliše

ohledně zásilek amerických.

Naši rodáci v Americe příbuzným a známým posílali různé předměty velenutné v bednách. Stály jich předměty ty přemnoho peněz a obětavosti převeliké. Bohužel některé zásilky už před rokem z Ameriky poslané dosud nedošly k nemalému zármutku čekajících nuzných příbuzných. Reklamace nic nepomáhají a dotazy se nezodpovídají. Lidé, jimž poslány zásilky, nikde nemohou se dovolati rady a pomoci. Americké noviny hrozně láteří, že dobrota dárců cíle nedochází.

Podepsaní dotazují se pana ministra, co hodlá učiniti, aby zásilky americké co nejrychleji doručeny byly adresátům.

V Praze dne 24. června 1920.

Dr. Ant. Cyr. Stojan,

Šabata, Dr. Karas, Šachl, Dr. Procházka, Dr. Kovalík, Dr. Krupka, Jílek, Kadlčák, Ševčík, Zavoral, Dr. Reyl, Valoušek, Dúrčanský.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP