Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 58.

Dringende Interpellation

der Senatoren Wenzel Lorenz, Dominik Löw und Genossen

an den Herrn Minister für Volksernährung,

betreffend die Versorgung der deutschen Bezirke Westhöhmens und zw.: Asch, Eger, Falkenau, Elbogen, Graslitz, Joachimsthal, Karlsbad, Neudek.

Als vor circa 10 Tagen in Westböhmen infolge der grossen Ernährungskrise in fünf Bezirken der Generalstreik ausgebrochen war, erklärte der Herr Ernährungsminister Johanis sowohl in einer Sitzung des Abgeordnetenhauses als auch im Beisein des Ministerpräsidenten Tusar gegenüber einer Deputation deutscher sozialdemokratischer Abgeordneter und Senatoren Westböhmens, daß bis zum 15. Juli d. J. die volle Brot- und Mehlquote im ganzen Staate gesichert sei. Das Mehl lagere bereits in den Häfen von Laube, Tetscheri, Schönpriesen usw. und gelangen täglich 18ß Waggons zur Verladung. Nach Westböhmen sollte für eine Woche die notwendige Mehlmenge sofort abtransportiert werden.

Die unterfertigten Interpellanten fragen den Herrn Minister für Volksernährung, ob es ihm bekannt ist, daß jetzt nach zehn Tagen noch nicht zwei Drittel des versprochenen Quantums abgeliefert wurden und daß seit dieser Zeit keine neue Zuweisung an diese Bezirke und die dort befindlichen Konsumvereiye erfolgt ist. Wie soll die Bevölkerung Vertrauen zu den Erklärungen des Ministers für Volksernährung haben, wenn seine Versprechungen und Zusicherungen in der geschilderten Weise erfüllt werden?

Prag, am 23. Juni 1920.

Wenzel Lorenz, Dominik Löw,

Polach, Josef Reyzl, Herm. Hladik, Albert Friedrich, Wilhelm Niessner, Anton Jarolim, Josef Parth, Karl Stark, Dr. Karl Heller.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 57.

Pilná interpelace

senátorů Václava Lorenze, Dominika Löwa a soudruhů

na pana ministra pro zásobování lidu,

týkající se zásobení německých okresů v západních Čechách a to: Aše, Chebu, Falknova, Lokte, Kraslice, Jáchymova, Karlových Varů, Nýdku.

Když asi před 10 dny vypukla z velké vyživovací krise v 5 okresích západních Čech generální stávka, prohlásil pan ministr zásobování Johanis jak ve schůzi poslanecké sněmovny tak v přítomnosti ministerského předsedy Tusara deputaci něm. soc. dem. poslanců a senátorů ze západních Čech, že pro celý stát jest zajištěna až do 15. července plná dávka chleba i mouky.

Mouka že jest uložena v přístavech v Loubí, Děčíně, Krásném Březně atd. a denně že se vykládá 180 vagonů. Do západních Čech měla býti ihned odvezena dávka mouky na jeden týden.

Podepsaní táží se p. ministra pro zásobování a výživu lidu, zda jest mu známo, že nyní, po 10 dnech, nebyly ještě ani 2/3 slíbeného množství dodány a že od té doby tyto okresy a tamější konsumní spolky nedostály žádného nového přídělu. Jak může obyvatelstvo míti důvěru ku prohlášením ministra pro zásobování a výživu lidu, když se splňují jeho sliby a ujištění tak, jak jsme vylíčili?

V Praze dne 23. června 1920.

Wenzel Lorenz, Dominik Löw,

Polach, Josef Reyzl, Herm. Hladik, Albert Friedrich, Wilhelm Niessner, Anton Jarolim, Josef Parth, Karl Stark, Dr. Karl Heller.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP