Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 54.

Antrag

der Senatoren Robert Meissner und Genossen,

betreffend die Aufhebung der staatlichen Bewirtschaftung mit Bodenprodukten, die Herstellung eines einheitlichen Vermahlungsmodus und einschlägige Produktionsförderung.

Die staatliche Bewirtschaftung hat sich im Laufe der vergangenen 5 Jahren nicht bewährt, weil der Landwirtestand, welcher berufen ist in Ernährungsfragen maßgebend mítzuwirken, geflissentlich übergangen wurde.

Der bisher geübte Vermahlungsmodus, welcher ungeachtet aller Notlage, auch die Erzeugung von Luxusmehlen vorsieht, ist aus Gründen einer zufriedenstellenden Approvisionierung auf einheitlicher Grundlage entsprechend zu ändern.

Ungeachtet aller Ernährungsschwierigkeiten sind schwerwiegende produktionsstörende Einflüsse, nicht gebührend beachtet worden.

Der Senat wolle beschließen:

Die Regierung wird aufgefordert, die Aufhebung der staatlichen Bewirtschaftung mit Bödenprodukten, die Herstellung eines einheitlichen Vermahlungsmodus und die einschlägige Produktionsförderung dringend durchzuführen.

Prag, am 19. Juni 1920.

Robert Meissner,

Dr. C. E. Schmidt, Ig. Hübner, Dr. Ledebur-Wicheln, István Hangos, Dr. Marie Emina Herzig, Dr. K. Hilgenreiner, Josef Luksch, Heinrich Knesch, Lippert A., Zuleger.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad

Tisk 54.

Návrh

senátorů Roberta Meissnera a soudruhů,

týkající se zrušení státního hospodaření zemědělskými produkty, zřízení jednotného způsobu vymílání a příslušejícího zvýšení výroby.

Státní hospodaření během minulých 5 let se neosvědčilo, poněvadž stav zemědělský, který jest povolán, aby směrodatně zasahoval do otázek vyživovacích, byl úmyslně přehlédnut.

Dosavadní způsob vymílání, který nepřihlížeje ke vší nouzi, dovoluje též vyrábění luxusní mouky, musí býti, aby docíleno bylo uspokojujícího zásobení, přiměřeně ze základu změněn.

Bez zřetele ke všem vyživovacím potížím nepřihlíží se patřičně k závažným vlivům, které ruší výrobu.

Senáte, račiž se usnésti:

Vláda budiž vyzvána, aby hned zrušila státní hospodaření zemědělskými výrobky a nařídila jednotný způsob vymílání a provedla příslušející zvýšení výroby.

V Praze dne 19. června 1920.

Robert Meissner,

Dr. C. E. Schmidt, Ig. Hübner, Dr. Ledebur-Wicheln, István Hangos, Dr. Marie Emina Herzig, Dr. K. Hilgenreiner, Josef Luksch, Heinrich Knesch, Lippert A., Zuleger.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP