Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 52.

Interpelácia

senátora Jána Duchaja a spoločníkov

na ministra peňažníctva

ohžadom nedoručovania zásielok, milodarov z Ameriky na Slovensko a zadržovania poslaných peňazí z Ameriky skrze tunajšie banky.

Slováci ponosujú sa, že poslané zásielky, milodary od ich pokrevných, priatežov a známych, zadržiavané sú v skladoch, tam otvárané a len neskoršie preriedené doručované.

Peniaze, ktoré posielajú Slováci z Ameriky svojím, nie sú im hneď doručené, ale napriek tomu, že potvrdenia o prijatí týchto peňazí banky dostanú, ďalej sú na obchody skrze tuzemské banky zadržiavané.

Či je náchylný pán minister tieto neriady a ponosy dať vyšetriť, a nápravu ako v dodaní milodarov bez odanenia, tak i dodanie peňazí bez preťahovania našim Slovákom zaistiť.

V Prahe dňa 23. červňa 1920.

Ján Duchaj,

Frant. Jan Kroiher, Lukeš, F. Hybš, Smrtka, Em. Hrubý, Šimon Roháček, Milutin Križko, Dr. Jar Vlček, Otm. Hrejsa, Rozkošný, Ružiak.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP