Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 51.

Interpellation

der Senatoren Spies und Genossen

an den Herrn Handelsminister

betreffend die Ausfolgung der Postsparkassa-Guthaben, Einlagegelder und Renten in roller Währung des tschsl. Staates durch das Postsparkassaarmat in Wien.

Es ist eine bekannte Tatsache, daß tausende von tschechoslovakischen Staatsbürgern, Banken, Sparkassen, Institute und gewerbliche und industrielle Unternehmungen aller Art, ihre Gelder und Guthaben bei der Wiener Postsparkassa festgelegt haben, und daß denselben seit Monaten keine Möglichkeit gegeben ist diese Gelder zu beheben, oder ihre Finlagen an die tschechoslov. Postsparkassa überweisen lassen zü können.

Die Folge davon ist, daß das Betriebskapital bei vielen Unternehmungen, besonders aber bei Geneinden und Wirtschaftsräten, welche die Lebensmittelversorgung durchführen, sehr knapp geworden ist, hiedurch in eine schwierige finanzielle Lage versetzt wurden, und daß auch tausende von Gewerbetreibenden, welche ihren Geldverkehr nur durch das Postsparkassenamt in Wien besorgen ließen, infolge der Festlegung ihrer Kontis nicht mehr in der Lage sind, ihren Verpflichturgen voll und ganz nachzukonnmen, durch die Freigabe diser Guthaben die Geldknappheit zum großen Teile beseitigt werden könnte.

Da nun weiters diese Einlagen ünd Gülhaben seinerzeit angemeldet und kanskripiert, die Gebüren selbst aber nach dem vollen Wert berechnet würden, so stohen die Gefertigten die Anfrage. Ist der Handelsminister bereit, mit der deutschösterreichischen Regierung ehestend Verhandlungen zu pflegen, damit die Rückzahlung der Postsparkassaguthaben in Wien erfolgen, kann, und wenn ja, ist der Herr Minister weiters bereit, dafür Sorge zu tragen, daß die Rückzahlung zum vollen Betrage in tschechoslov. Währung erfolgt, damit die Guthabenbesitzer in keiner Weise geschädigt werden können.

Prag am 17. Juni 1920.

Erdmann Spies,

Zuleger, Ig. Hübner, Heinr. Knesch, A. Lippert, Hangos István Dr. Mayr-Harting, Friedrich Karl, Dr. Emma Marie Herzig, Dr. C. E. Schmidt, Meissner.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 51.

Interpelace

senátorů Erdmanna Spiese a spol.

na ministra obchodu

ve věci vyplácení pohledávek založených u poštovní spořitelny, vkladů a rent v plné měně československé, poštovní spořitelnou ve Vídni.

Jest všeobecně známo, že tisíce československých příslušníků, banky, spořitelny, ústavy a živnostenské a průmyslové podniky všeho druhu, mají uloženy peníze a pohledávky ve vídeňské poštovní spořitelně a po měsíce již nemají možnosti, peníze si vyzvednouti neb své vklady převésti na československou poštovní spořitelnu.

Tím se stalo, že se ztenčil provozovací kapitál mnoha podniků, zvláště obcí a hospodářských rad, které obstarávají zásobování potravinami, a že se tím dostaly do těžké finanční situace; také tisíce živnostníků, kteří dávali své peněžní obchody obstarávali poštovní spořitelnou ve Vídni, nejsou s to, aby v plné míře vyplnili své závazky, protože jejich běžný účet byl uzavřen; nedostatek peněz dal by se odstraniti z velké části uvolněním těchto pohledávek.

Jelikož byly svého času tyto pohledávky přihlášeny a sepsány a poplatky podle plné hodnoty započítány, táží se podepsaní:

Jest pan ministr obchodu ochoten, vstoupiti ve vyjednávání s dolnorakouskou vládou o vrácení pohledávek u poštovní spořitelny ve Vídni a v kladném případě jest dále pan ministr ochoten, postarati se o to, aby placení dělo se v plné hodnotě československé měny, aby majitelé pohledávek nebyli nikterak zkráceni?

V Praze dne 17. června 1920.

Erdmann Spies,

Zuleger, Ig. Hübner, Heinr. Knesch, A. Lippert, Hangos István Dr. Mayr-Harting, Friedrich Karl, Dr. Emma Marie Herzig, Dr. C. E. Schmidt, Meissner.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP