Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 50.

Antrag

der Senatoren Hecker, Reyzl und Genossen

betreffend die Fürsorge für arbeitslose Staatsbürger.

Seit 10. Dezember 1918 besteht das Fürsorgegesetz zur Unterstützung arbeitsloser Arbeiter und Angestellter. Dieses resetz wurde durch Nachtragsgesetze, Verordnungen und Erlässe seit seinem Bestande derart verschlechtert, daß von einer Fürsorge für arbeitslose Staatsbürger im gegenwärtigen Zeitpunkite nicht mehr gesprochen werden kann. Für ein modernes Staatswesen besteht aber die sittliche Verpflichtung ausreichende Vorsorgen zur Unteratützung seiner Staatsbürger, welche unverschuldet arbeitslos werden, zu treffen.

Die Gefertigten stellen den Antrag:

Alle zum Arbeitslosenfürsorgegesetz wom 10. Dezember 1918 erlassenen Nachtragsgesetze, Veaordnungen und Erlässe werden sofert aufgehoben und hat das Gesetz vom 10. Dezember 1918 in seiner ursprünglichen Fassung volle Geltung.

Auf die am Gesetz vom 10. Dezember 1918 und in der dazu erlassenen Durchführungsverordnung festgesetzten Unterstützungssatze, erhalten die arbeitslosen Staatsbürger einen Teuerungszuschlag von 50 Prozent.

Die erhöhten Mehrausgaben sind aus den Einnahman der Kohlenabgabe zu decken

Prag am 18. Juni 1920.

August Hecker, Josef Reyzl,

Anna Perthen, Kiesewetter, Stark, Barth, Herm. Hladik, Dr. Karl Heller, Dr. Wiechovski, Niessner, Jarolim, Joh. Polach, W. Lorenz.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 50.

Návrh

senátorů Heckera, Reyzla a soudruhů

ve věci péče o nezaměstnané.

Od 10. prosince 1918 platí zákon o podpoře nezaměstnaných dělníků a zaměstnanců. Tento zákon byl od svého vzniku dodatečnými zákony, nařízeními a výnosy tak zhoršen, že dnes nelze více mluviti o podpoře pro nezaměstnané. Moderní stát má však mravní závazek učiniti dostatečná opatření ku podpoře svých občanů, kteří jsou nezaviněně bez práce.

Podepsaní navrhují:

Všechny dodatečné zákony, nařízení a výnosy k zákonu o podpoře nezaměstnaných z 10. prosince 1918 buďtež ihned zrušeny a nechť nabude platnosti zákon z 10. prosince 1918 ve svém původním znění.

K výměře o podpoře, stanovené zákonem z 18. prosince 1918 a k němu vydaným prováděcím nařízením, obdrží nezaměstnaní státní občané 50% drahotní přídavek.

Zvýšené výdaje buďtež hrazeny z příjmů plynoucích z dávky z uhlí.

V Praze dne 18. června 1920.

August Hecker, Josef Reyzl,

Anna Perthen, Kiesewetter, Stark, Barth, Herm. Hladik, Dr. Karl Heller, Dr. Wiechovski, Niessner, Jarolim, Joh. Polach, W. Lorenz.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP