Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění

Tisk 49.

Interpellation

der Senatoren Dom. Löw, Dr. Heller und Genossen an den Minister des Innern,

betreffend die Ausweisung eines Beamten einer Gaewerkschaftlichen Organisation, als lästigen Ausländer durch den Bezirkshauptmann Dr. Sommer in Tepl.

Der Verband der Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeiter in der Tschechoslovakischen Republik, welcher im ganzen deutschen Sprachgebiete Ortsgruppen im Sinne seines genehmigten Stattutes hat, besitzt auch in den Bezirken Tepl, Luditz und Podersam Ortsgruppen und hat als leitenden Sekretär dieser Gruppen einen Herrn Emmerich Stecher angestellt, der in der Stadt Theusing wohnhaft ist.

Die Tätigkeit dieses Herrn ist den Fabrikanten in Theusing, wo Stecher wohnt, sehr unangenehm geworden und sie versuchten nun den Genannten unmöglich zu machen, was ihnen dadurch am leichtesten möglich war, als Stecher ein Ausländer ist und die Herren Fabrikanten im Stadtrate in Theusing die Majorität haben und so in der Lage waren, Stecher aus dem Gemeindegebiete von Theusing, als lästigen Ausländer auszuweisen, weil er eben die tschechoslovakische Staatsbürgerschaft nicht besitzt, sondern deutsch-österreichischer Staatsangehöriger ist.

Nachdem Stecher in der Ausweisung einen Übergriff seiner Freizügigkeit erblickte, brachte er gegen den Beschluß der Stadtgemeinde Theusing den Rekurs an die politische Bezirksverwaltung in Tepl ein und erhielt in der kürzesten Zeit von dort folgenden Bescheid:

Politische Bezirsksverwaltung in Tepl,

am 7. Juni 1920.

Zl. 8680.

Herrn Emmerich Stecher

in Theusing,

Ich finde mich veranlaßt, Sie mit Rücksicht auf die öffentliche Ordnung, dann weil Sie keiner nachweisbaren Beschäftigung nachgehen und schließlich die Heimatszuständigkeit in der čechoslowakischen Republik nicht besitzen, Sie im Grunde des § 2 des Gesetzes vom 27. Juli 1871, RGB. Nr. 71, als lästigen Ausländer aus dem ganzen Gebiete der čechoslovakischen Repüblik mit dem Verbote jemals dahin zurückzukehren, auszuweisen.

Der Statthaltereirat:

Dr. Sommer.

Nachdem in dem Vorgehen des Herrn Dr. Sommer, Bezirkshauptmannes in Tepl, nur eine Liebedienerei für die Fabrikanten, Preistreiber und Schleichhändler zu erblicken ist, welche sich durch die Tätigkeit des Herrn Stecher in ihrer Tätigkeit beeinträchtigt fühlen, was schon daraus hervorgeht, daß alle in dem zitierten Bescheide angeführten Gründe unrichtig sind, denn Herr Stecher hat als Angestellter des Verbandes der Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeiter einen festen Gehalt und bezieht außerdem noch als Austräger des sozialdemokratischen Tagblattes. >Volkswille< eine regelmäßige Remuneration, - und der fragliche Bescheid nicht einmal das Siegel der Bezirkshauptmannschaft Tepl, sondern nur die Unterschrift des Herrn Dr., Sommer trägt und außerdem eine nichtssagende Begründung ist, welche in dem Gesetze vom 27. Juli 1871, R. G. B. Nr. 88 und nicht 71 als Ausweisungsgründe angeführt sind, die feindliche Gesinnung der Arbeiterschaft gegenüber von Herrn Dr. Sommer bei jeder Gelegenheit unverholen zum.Ausdrucke kam und kommt, Stecher auch mit den notwendigen Dokumenten versehen ist, mittels welchen ihm der Aufenthalt im Gebiete der Tschechoslovakischen Republik nicht verwehrt werden kams, stellen die Gefertigten die Anfrage:

1. Ist der Herr Minister des Innern bereit den oben angeführten Fall genau untersuchen zu lassen und nach Sicherstellung der vorgebrachten Tatsachen den Herrn Statthaltereirat Dr. Sommer, ale Bezirkshauptmann und Leiter der politischen Verwaltungsstelle in Tepl zu verhalten und zu belehren; die von der tschechoslovakischen Regierung übernommenen Gesetze des alten Österreichs auch gegen Ausländer zu wahren und einzuhalten?

2. Ist der Herr Minister bereit, Herrn Dr. Sommer darauf aufmerksam zu maclaen, daß vor dem Gesetze alle Staatsbürger und auch die Angehörigen anderer auswärtiger Staaten gleich sein sollen?

3. Ist der Herr Minister bereit, Herrn Dr. Sommer zu veranlassen, daß alle von ihm als Leiter der politischen Bezirksverwaltung hinausgegebenen Erlässe und Bescheide auch mit dem Amtssiegel versehen werden, damit sie auch bei den Parteien Glaubwürdigkeit erwecken?

4. Was gedenkt der Herr Minister zu veranlassen, daß die Bewohner des Bezirkes Tepl vor den Schikanen des Herrn Dr. Sommer verschont bleiben?

Prag, am 17. Juni 1920.

Dom. Löw, Dr. Heller,

Franz Link, A. Friedrich, I. Lorenz, Wilhelm Niessner, Aug. Hecker, Josef Reyzl, Herm. Hladik, Anton Jarolim, Josef Barth, Dr. Wiechowski.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 49.

Interpelace

senátorů Dom. Löwa, Dr. Hellera a soudruhů na ministra vnitra,

týkající se vypovězení úředníka odborové organisace, jako obtížného cizince, okresním hejtmanem Dr. Sommrem v Teplé.

Svaz zemědělských a lesních dělníků v Československé republice, mající místní skupiny v celém území německého jazyka, má podle svých schválených stanov též místní skupinu v okrese teplském, žlutickém a podbořanském. Jako vedoucího tajemníka těchto skupin jmenovala pana Emericha Stechera, bydlícího v Theusingu.

Činnost tohoto pána stala se velmi nepříjemnou továrníkům v Theusingu, bydlišti Stecherově, a pokoušeli se nyní jmenovaného učiniti nemožným, což bylo pro ně velmi snadným již proto, ježto Stecher jest cizinec a ježto páni továrníci mají na radnici v Theusingu většinu a mají možnost, Stechera z obvodu okresu Theusingu vyhostiti jako obtížného cizince, kdyžtě není československým občanem, nýbrž německo-rakouským.

Když Stecher spatřoval ve vyhoštění zasáhnutí do práva volného stěhování, poslal do usnesení obce Theusing rekurs k politické správě v Teplé a v nejkratší době obdržel toto rozhodnutí:

 

Okresní politická správa v Teplé, dne 7. června 1920.

Č. 8680.

Panu Emerichu Stecherovi

v Theusingu.

Rozhodl jsem se vyhostiti Vás, jednak v zájmu veřejného pořádku, jednak proto, ježto nemůžete prokázati žádného zaměstnání a konečně ježto nemáte v Československé republice domovského práva, a to podle §u 2. zákona ze 27. července 1871, ř. z. 71, jako obtížného cizince z celého území Československé republiky a zakazuji Vám, abyste se kdy vrátil.

Místodržitelský rada:

Dr. Sommer.

Ježto v jednání pana Dra. Sommra, okresního hejtmana v Teplé, spatřujeme úslužnost továrníkům, lichvářům a podloudným obchodníkům, kteří se cítili zkráceni činností pana Stechera - týž jinak má všechny předepsané doklady - jak vychází najevo z toho, že všechny důvody, v rozhodnutí uvedené, jsou nesprávné a takové, že na jich podkladě nemůže mu býti zakázán pobyt v Československé republice, neboť pan Stecher má stálý příjem jako zaměstnanec Svazu zemědělských a lesních dělníků, a mimo to dostává pravidelnou remuneraci jako roznášeč sociálně - demokratického deníku >Volkswille<, ve zmíněném rozhodnutí není ani razítka okresního hejtmana v Teplé, nýbrž jen podpis pana Dra. Sommra a mimo to odůvodnění, jež nic neříká, jež jsou uvedená jako důvody k vyhoštění v zákoně ze 27. července 1871, č. 88 ř. z. a ne č. 71, nepřátelské smýšlení Dra. Sommra vůči dělnictvu, které při každé příležitosti nepokrytě dával a dává na jevo, podepsaní se táží:

1. Jest pan ministr vnitra ochoten přesně vyšetřiti shora uvedený případ a po zjištění přednesených skutečností přidržeti a poučiti pana místodržitelského radu Dra. Sommra, jako okresního hejtmana a přednostu okresní politické správy v Teplé, aby zachovával a dodržoval zákony starého Rakouska, přejaté československou vládou?

2. Jest pan ministr ochoten upozorniti pana Dra. Sommra, že před zákonem jsou si všichni. občané rovni, i příslušníci jiných cizích států?

3. Jest pan ministr ochoten, vyzvati pana Dra. Sommra, aby všechny výnosy a rozhodnutí, které vydává jako přednosta okresní politické správy, opatřil úředním razítkem, aby vzbuzovaly věrohodnost u stran?

4. Co zamýšlí p. ministr podniknouti, aby obyvatelé v okresu Teplá byli ochráněni před šikanováním pana Dra. Sommra?

V Praze dne 17. června 1920.

Dom. Löw, Dr. Heller,

Franz Link, A. Friedrich, I. Lorenz, Wilhelm Niessner, Aug. Hecker, Josef Reyzl, Herm. Hladik, Anton Jarolim, Josef Barth, Dr. Wiechowski.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP