Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 46.

Dringliche Interpellation

der Senatoren Dr. Naegle, Dr. Hilgenreiner, Dr. Mayr-Harting, Dr. Spiegel und Genossen

wegen des Sprachengebrauches der politischen Landesverwaltung in Prag im Verkehr mit den deutschen Hochschulen.

Wir stellen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur und an den Herrn Minister des Innern die dringliche Interpellation, ob ihnen bekannt ist, daß die politische Landesverwaltung in Prag seit 1. April an beide Prager deutschen Hochschulen, die deutsche Universität und die deutsche technische Hochschule, unter Berufung auf das Sprachengesetz vom 29. Feber 1920, Nr. 122, den schriftlichen Verkehr bloß in tschechischer Sprache führt. Sind beide Herren Minister beren, sofort als gesetzliche Aufsichtsbehörde die politische Landesverwaltung anzuweisen, den schriftlichen Verkehr mit den deutschen Hochschulen und selbst verständlich auch mit den übrigen deutschen Schulen wieder in deutscher Sprache aufzunehmen? Denn die neue Praxis steht im offenen Widerspruch mit § 5 des Spracliengesetzes vom 29. Feber 1920, Nr. 122, welcher ausdrücklich und unzweideutig besagt, daß die für die nationalen Minderheiten errichteten Schulen in deren Sprache verwaltet werden. Ein sofortiges Aufgeben des Standpunktes der politischen Landesverwaltung ist um so notwendiger, als infolge der tschechischen Zuschriften fast der gesamrnte administrative Betrieb an beiden deutschen Hochschulen ins Stocken geraten ist und lamit beide Hochschulen immer mehr geschädigt sind.

Prag, am 18. Juni 1920.

Dr. August Naegle, Dr. K. Hilgenreiner, Dr. Mayr-Harting, Dr. Spiegel,

Dr. C. E. Schmidt, Vetter Moritz, Zuleger, Friedrich K., Meissner R., Hangos István, Lippert A., Spies.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 46.

Naléhavá interpelace

senátorů Dr. Naegleho, Dr. Hilgenreinera, Dr. Mayr-Hartinga, Dr. Spiegela a soudruhů

týkající se užívání jazyka zemské správy politické v Praze ve styku s něm. vysokými školami.

Podáváme naléhavou interpelaci na pana ministra školství a národní osvěty a pana ministra vnitra, je-li jim známo, že od 1. dubna t. r. zem. správa politická v Praze, dovolávajíc se jazykového zákona ze dne 29. února 1920. č. 122, oběma pražským německým vysokým školám, něm. universitě i německé technice zasílá dopisy výhradně v jazyku českém.

Jsou oba páni ministři ochotni jako zákonné dozorčí úřady naříditi zemské správě politické, aby v písemném styku s něm. vysokými školami a samozřejmě i s ostatními něm. školami užívala zase jazyka německého?

Neboť tato nová praxe stojí v přímém rozporu s čl. 5. jazykového zákona ze dne 29. února 1920, č. 122, který výslovně a nesporně stanoví, že školy zřízené pro národnostní menšiny spravují se v jazyku těchto minorit.

Aby zemská správa politická toto stanovisko ihned změnila, jest tím nutnější, protože skoro veškerá administrativní činnost na obou německých vysokých školách následkem českých dopisů uvázla, čímž obě vysoké školy stále více jsou poškozovány.

V Praze, dne 18. června 1920.

Dr. August Naegle, Dr. K. Hilgenreiner, Dr. Mayr-Harting, Dr. Spiegel,

Dr. C. E. Schmidt, Vetter Moritz, Zuleger, Friedrich K., Meissner R., Hangos István, Lippert A., Spies.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP