Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 45.

Interpellation

der Senatoren Dr. Mayr-Harting, Dr. Ledebur-Wicheln und Genossen

an den Minister des Innern,

eingebracht in der Sitzung des Senates von 16. Juni 1920 betreffend einer Versammlung der Komunisten auf dem Altstädter Ring in Prag am 12. Juni 1920.

Zeitungsnachrichten zufolge fand am 12. Juni 1920 auf dem Altstädter Ring in Prag eine von den Kommunisten einberufene Versammlung unter freiem Himmel statt, auf welcher der kürzlich wegen Hochverrat angeklagte bekannte Kladnoer Kommunist Muna sprach.

Unter Berufung auf § 75, 4, des Gesetzes vom 15. April 1920, Nr. 325 (Geschäftsordnung für das Abgeordnetenhaus) und auf § 74, 4, des Gesetzes vom selben Tage Nr. 326, betreffend die Geschäftsordnung des Senates, fragen die Gefertigten den Minister des Innernn:

1. Hat die Prager Polizeidirektion entgegen dem klaren Verbote des Gesetzes dieses Meeting erlaubt?

2. Wurde diese Versammlung ohne Wisten oder gegen den Willen, der Polizeidirektion abgehalten?

3. Im ersten Falle: Wie kann der Minister das Vorgehen der Polizeidirektion als im Widerspruche mit dem Wortlaute des Gesetzes rechtfertigen und was gedenkt er zu tun, um in Hinkunft die Polizeidirektion zur Handhabung des Gesetzes zu zwirigen?

4. Was gedenkt der Minister zu tun, um in Hinkunft die Freiheit der Verhandlungen der Nationalversammlung zu wahren und dem Gesetze Geltung zu verschaffen?

Prag, am 16. Juni 1920.

Dr. Mayr-Harting, Dr. Ledebur-Wicheln,

Josef Luksch, Spies, Fritsch, Hangos István, Jelinek, Meissner R., Dr. C. E. Schmidt, Oberleithner, Dr. Spiegel, Friedrich Karl, Dr. Marie Emma Herzig, Lippert A., Hartl H., Zuleger, Jesser.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 45.

Interpelace

senátorů Dra Mayr-Hartinga, Dra Ledebura-Wichelna a soudruhů

na ministra vnitra,

podaná v schůzi senátu dne 16. června 1920 a týkající se schůze komunistů na Staroměstském náměstí dne 12. června 1920.

Podle novinářských zpráv byla dne 12. června 1920 konána pod širým nebem na Staroměstském náměstí schůze, svolaná komunisty, na které řečnil známý kladenský komunista Muna, jenž byl před krátkou dobou obžalován pro velezradu.

Dovolávajíce se §u 75., 4, zákona z 15. dubna 1920, č. 325 (jednací řád poslanecké sněmovny) a §u 74., 4, zákona z téhož dne týkající se jednacího řádu senátu, táží se podepsaní pana ministra vnitra:

1. Dovolilo pražské policejní ředitelství přes jasný zákaz zákona tento tábor lidu?

2. Konala se tato schůze bez vědomí nebo proti vůli policejního ředitelství?

3. V prvním případě: Jak může pan ministr ospravedlniti jednání policejního ředitelství, jež je v rozporu se zněním zákona, a co zamýšlí učiniti, by budoucně přinutil policejní ředitelství, by zachovávalo zákon,

4. Co zamýšlí pan ministr učiniti, by hájil v budoucnu volnost jednání Národního shromáždění a přivedl zákon ku platnosti?

V Praze dne 16. června 1920.

Dr. Mayr-Harting, Dr. Ledebur-Wicheln,

Josef Luksch, Spies, Fritsch, Hangos István, Jelinek, Meissner R., Dr. C. E. Schmidt, Oberleithner, Dr. Spiegel, Friedrich Karl, Dr. Marie Emma Herzig, Lippert A., Hartl H., Zuleger, Jesser.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP