Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 44.

Interpellation

der Senatoren Dr. Wiechovski, Dr. Heller, Link und Genossen

an die Herren Minister für die Schulwesen und Volkskultur und des Inneren

betreffend die Verkürzung der deutschen Universitätskinderklinik in der böhmischen Landesfindelanstalt.

Der Landesverwaltungsausschuß von Böhmen hat ohne Einvernehmen mit den akademischen Behörden und ohne diese nachträglich zu verständigen mit Erlaß vom 10. Mai 1920, Z. 30228/V entschieden, daß der deutschen Kinderklinik in der Landesfindelanstalt von dem bisher innegehabten Pavillon A hinfort nur das Erdgescholl und der halbe erste Stock zugeteilt werde. Die Zahl der Betten wurde mit 50 festgesetzt. Die Zuteilung der Säuglinge, welche bisher in der Weise erfolgte daß das ganze Material der deutschen geburthilflichen Abteilung der deutschen, das der tschechischen der tschechischen Kinderklinik zufiel, während das der Hebamamenschule paritätisch beiden zukam, wurde so geändert, daß nunmehr das Gesammtmaterial im Verhältnis 3 : 1 zu verteilen sei, d. h. auf 3 Fälle, welche für die tschechische Klinik bestimmt sind, kommt ein Fall auf die deutsche. Die Übernahme des zweiten Stockwerks des Pavillons A ist trotz des Protestes des Dekans der medizinischen Fakultät am 26. Mai d. J. erfolgt und kurze Zeit später auch die eine Hälfte des ersten Stockwerks von der Klinik abgetrennt worden. Damit wurde die deutsche Kinderklinik in der Landes findelanstalt, abgesehen von der erwähnten Einschränkung der Aufnahme, auf weniger als die Hälfte, von 134 auf 50 Betten reduziert.

Durch diese Maßregel, zu welcher der Landesverwaltungsausschuß nicht einmal zuständig war, weil die Verfügung über die Klinik dem Ministerium für Schulwesen u. Volkskultur zusteht, wird der Unterricht der Studierenden schwer geschädigt, ja in Frage, gestellt, die Fortbildungsmöglichkeit für Ärzte auf dem Spezialgebiete dar Säuglingskrankheiten unmöglich gemacht und die Forschung in diesem so wichtigen Fache gehemmt.

Wir richten daher an den Minister für Schulwesen u. Volkskultur sowie an den Herrn Minister des Innern die Anfrage

1. ob ihnen diese Ereignisse bekannt sind, wenn ja

2. was sie vorzukehren gedenken, um das willkürliche Vorgehen des Landesverwaltungsausschusses in diesem Falle zznd in der Zukunft abzuwehren, und

3. ob sie gewillt sind, den Zustand der deutschen Universitätskinderklinik in der böhmischen Landesfindelanstalt, wie er vor dem 26. Mai d. J. bestand, wiederherzustellen?

Prag, am 17. Juni 1920.

Dr. Wilhelm Wichovski, Dr. Karl Heller, Franz Link,

Wilhelm Niessner, Josef Reyl, Hermann Hladik, Anton Jarolim, Josef Barth, Stark Franz Karl, Anna Perthen, Dom. Löw, Johann Polach.

 

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 44.

Interpelace

senátorů Dr. Wiechovskiho, Dr. Hellera, Linka a soudruhů

na pp. ministry školství a národní osvěty a vnitra

o zkrácení německé universitní dětské kliniky v českém zemském nalezinci.

Zemský správní výbor v dechách rozhodl výnosem ze dne 10. května 1920, č. 30228/V., aniž by vyslechl úřady akademické a aniž by je dodatečně vyrozuměl, že se německé dětské klinice v zemském nalezinci pro budoucnost přiděluje jen přízemí a polovina I. poschodí v paviloně A, jehož až dosud používala. Počet postelí byl stanoven na 50. Přidělování kojenců, které až dosud dělo se tím způsobem, že veškerý materiál německého porodnického oddělení byl přikazován německé, český pak české dětské klinice, kdežto škola pro porodní babičky náležela oběma rovnoprávně, bylo změněno v tom smyslu, že veškerý materiál má se nyní rozdělovati v poměru 3 : 1, t. j. že na 3 případy, které jsou určeny pro českou kliniku, připadá jeden případ na německou. Druhé poschodí pavilonu A bylo přes protest děkana lékařské fakulty 26. května převzato a v krátké době na to oddělena také od kliniky polovina prvního poschodí. Tím byla německá dětská klinika v zemském nalezinci, nehledě již k uvedenému omezení přijímání, zredukována na více než polovinu, ze 134 na 50 lůžek.

Tímto opatřením, k němuž zemský správní výbor nebyl ani příslušným, poněvadž činiti opatření o klinice přísluší ministerstvu školství a národní osvěty, jest těžce poškozováno, ba stává se pochybným vyučování studujících, znemožňuje se lékařům, aby pokračovali ve svém vzdělání v speciálním oboru nemocí kojenců a překáží ve badání v tomto důležitém oboru.

Tážeme se proto pana ministra školství a národní osvěty a pana ministra vnitra:

1. zda jsou jim tyto události známy, a jsou-li,

2. co zamýšlejí podniknouti, aby zamezili v tomto případě i pro budoucnost libovolný postup zemského správního výboru,

3. zda jsou ochotni stav německé universitní kliniky v čes. zemském nalezinci opět upraviti, jak byl před. 26. květnem t. r.?

V Praze dne 17. června 1920.

Dr. Wilhelm Wiechovski, Dr. Karl Heller, Franz Link,

Wilhelm Niessner, Josef Reyl, Hermann Hladik, Anton Jarolim, Josef Barth, Stark Franz Karl, Anna Perthen, Dom. Löw, Johann Polach.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP