Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 43.

Antrag

der Senatoren Dr. Med. Emma Marie Herzig, Dr. Naegle, Hartl und Genossen.

Die Gefertigten stellen den Antrag, dass im Senate ein Ausschuss für öffentliche Gesundheitspflege und körperliche irrziehung gegründet werde, da diese für das Volkswohl so wichtigen Angelegenheiten, der Zeit dem sozialpolitischen Ausschusse zugeteilt sind und darin, bei der Fülle der Aufgaben dieses Ausschusses, nicht genügend berücksichtigt werden können.

Prag am 17. Juni 1920.

MUDr. Emma Maria Herzig, Dr. Naegle Hans Hartl,

Dr. Ledebur-Wicheln, Vetter M., Meissner R., Dr. Hilgenreiner, Jelinek, Spiegel, Zuleger, Dr. Mayr-Harting, Spies, Dr. C. E. Schmidt, Friedrich Karl, Hangos István, Josef Luksch, Jesser.

 

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 43.

Návrh

senátorů Dr. Med. Emmy Marie Herzigové, Dra Naegleho, Hartla a soudruhů.

Podepsaní navrhují, aby byl zřízen výbor pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu, ježto tyto, pro blaho lidu tak důležité záležitosti přikazují se toho času sociálně-politickému výboru, kde nemůže na ně býti vzat dostatečný zřetel při spoustě úkolů, jimiž tento výbor jest pověřen.

V Praze 17. června 1920.

MUDr. Emma Maria Herzig, Dr. Naegle Hans Hartl,

Dr. Ledebur-Wicheln, Vetter M., Meissner R., Dr. Hilgenreiner, Jelinek, Spiegel, Zuleger, Dr. Mayr-Harting, Spies, Dr. C. E. Schmidt, Friedrich Karl, Hangos István, Josef Luksch, Jesser.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP