Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 39.

Naléhavá interpelace

člena senátu Národního shromáždění R. Č. Vojtěcha Zavadila a soudr.

na vládu

v záležitosti kolodějského zámku.

Jeden z nádherných zámků bývalého knížete Lichtensteina, zámek kolodějský, sloužil minulého roku za letní sídlo našeho presidenta republiky.

Nikdo z Lichtensteinského rodu po celá desetiletí, ba padesátiletí, zámku toho za svůj pobyt nepoužíval, zámku nebylo užito ani za místnosti kancelářské a historických památek i staré stavby zámku bylo šetřeno.

Teprve v únoru 1920 obrátila se správa statků Lichtensteinských na úřady a ministerstva republiky Československé se žádostí, aby směla svoje ředitelství centrální přestěhovat do zámku kolodějského; za tím účelem prováděny byly v zámku stavební adaptace. Varovný hlas občanstva vyzněl nadarmo. Úřady nezakročily, a ředitelství počínalo se stěhovati do zámku.

Toto jednání vyvolalo nespokojenost u občanstva celého okolí, byl uspořádán tábor lidu, na němž občané bez rozdílu stran protestovali proti zneužití zámku a přijali resoluci, v níž se žádá zachování zámku k účelům humanitním.

Resoluce odevzdána byla úřadům Československé republiky a správě statků Lichtensteinských; tato odpověděla dopisem obecnímu úřadu v Kolodějích, dne 4. června 1920 (Č. U. R. 3593 justiční referát).

V dopise se mimo jiné mluví také o jakési státní souverenitě rodu Lichtensteinského v Československé republice.

Praví se tu: "My upozorňujeme konečně, že zámek Koloděje tvoří vlastnictví souverenního (?) knížete Jana II. z Lichtensteinů, jenž po stránce mezinárodní zaujímá u sdružených, společných a neutrálních mocností stejné státoprávní postavení jako na příklad král srbský nebo belgický nebo anglický, takže k násilnosti (!) na jeho majetku spáchané v naší republice mohly by v cizině uškoditi daleko více nežli aranžéři případného útoku tušiti mohou."

Z textu dopisu správy pana Lichtensteina mohla by se naše veřejnost domnívati, že rod a statky Lichtensteinské mají býti zvláště šetřeny před zákony republiky Československé, a proto se podepsaní táží:

1. Co hodlá vláda učiniti na ochranu a zachování zámku kolodějského?

2. Kdo dal svolení správě statku, aby prováděla přestavbu uvnitř zámku?

3. Co soudí vláda o t. zv. souverenitě pana Lichtensteina?

V Praze 18. června 1920.

Zavadil Vojtěch,

Dr. Soukup, Svěcený A., Ecksteinová, Jan Procházka, František Zimák, Dr. Witt, Václav Chlumecký, K. Dědic, B. Jakubka, Josef Ackermann, Folber Karel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP