Sobota 2. listopadu 1918

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 38.

Interpelace

členů senátu Národního shromáždění R. Č. Šachla, Šabaty a soudr.

na ministerstvo zemědělství

v příčině dodávání umělých hnojiv pro zemědělskou výrobu.

Podle dosavadního systému pro rozdělování umělých hnojiv jest pověřena v Československé republice pouze Ústřední jednota čes. hosp. společenstev. Tento centralisační způsob neodpovídá a nevyhovuje nynějším poměrům svobodného nákupu těchto nepostradatelných hnojiv, které tím, že jsou vázány na jedno jediné ústředí, vylučují konkurenci a tím přispívají k nepoměrně značnému zvýšení režie, neodpovídající ceně zemských plodin dosud stanovených.

Uvolněním obchodu umělými hnojivy nastala by soutěž a tím pravděpodobně jejich zlevnění, čímž by se dojista nemálo prospělo našemu zemědělství.

Podle dosavadní praxe nedělo a neděje se rozdělování hnojiv vždy objektivně.

Z těchto důvodů táží se podepsaní:

1. Jaká opatření chce ministerstvo zemědělství zaujmouti oproti dosud stávajícímu opatření přídělu umělých hnojiv jedině v Ústřední jednotě čes. hosp. družstev?

2. zda míní ministerstvo zemědělství zrušiti toto opatřeni a naříditi volný obchod se všemi umělými hnojivy v celé Československé republice?

3. zda hodlá vláda postarati se o potřebné množství hnojiv fosforečných a dusíkatých, jakož i draselnaté soli?

V Praze dne 18. června 1920.

Ant. Šachl, Fr. Šabata,

Dr. Stojan Ant., Dr. Reyl, Dr. Krupka, Zavoral M., Juraj Dúrčanský, Theodor Walló, Dr. Adolf Procházka, Dr. Karas, Frt. Richard Osvald.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP