Sobota 2. listopadu 1918

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 36.

Antrag

der Senatoren Naegle, Spiegel und Genossen

auf Aufhebung des Gesetzes vom 19. Feber 1920, Z. 135 S. d. G. u. V.

über das Verhältnis der Prager Universitäten.

Gesetz

vom..........1920,

wodurch das Gesetz vom 19. Feber 1920, Z. 135 S. d. G. u. V., über das Verhältnis der Prager Universitäten aufgehoben wird.

Die Nationalversammlung der tschechoslovakischen Republik hat folgendes Gesetz beschlossen:

Art. 1.

Das Gesetz vom 19. Feber 1920, Z. 135 S. d. G. u. V. wird aufgehoben.

Art. 2.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit.

Der Minister für Schulwesen und Volkskultur hat es im Einvernehmen mit den übrigen Obersten Verwaltungsbehörden durchzuführen.

Begründung.

Die gegenwärtig in beiden Kammern der Nationalversammlung abgeführte Debatte über die Regierungserklärung vom 1. Juni l. J. hat sich auch mit dem sog. Universitätsgesetze beschäftigt und keinen Zweifel daran gelassen, daß sich die deütsche Bevölkerung der tschechoslovakischen Republik durch dieses Gesetz verletzt erachtetund daß sie es niemals anerkennen kann. Die rechtlichen und tatsächlichen Einwendungen, welche gegen das Gesetz von deutscher Seite erhoben werden, sind in den beiden vom akademischen Senat der deutschen Universität in Prag herausgegebenen Schriften >Die Entstehung und Rechtsstellung der deutschen Universität in Prag< (Prag 1919) und >Das Gesetz vom 19. Feber 1920 über das Verhältnis der Prager Universitäten und seine Vorgeschichte< (Prag 1920) niedergelegt. Die Revolutionsversammlung hat aller Warnungen von deutscher und sogar von tschechischer Seite ungeachtet in die Rechtslage der deutschen Universität einzugreifen, ihr wertvolle Ideale und materielle Werte zu entziehen und sie in unwürdiger Weise zu demütigen versucht. Es ist selbstverständlich, daß es das neugewählte Parlament als eine seiner ersten Aufgaben betrachten muß, das verübte Unrecht wieder gut zu machen. Es kann das nur durch vollständige Aufhebung des Universitätsgesetzes geschehen. Damit ist der vorst hende Antrag gerechtfertigt.

In formeller Hinsicht wird beantragt, den Gesetzentwurf dem Kulturausschuß zur Berichterstattung binnen 14 Tagen zuzuweisen.

Finanzielle Tragweite des beantragten Gesetzes.

Das Gesetz erforderrt keinen Aufwand, sondern es wird im Gegenteil dem Staate diejenigen Auslagen ersparen, welche mit der Durchführung des Universitätsgesetzes verbunden gewesen wären.

Prag, am 16. Juni 1920.

Dr. Naegle, Spiegel,

Fahrner, Jesser, Luksch, Meissner, Fritsch, Hübner Ig., Lippert Andreas, Hangos István, Zuleger, Spies, Hartl, Vetter Moritz, Dr. Ledebur-Wicheln, Mayr-Harting, Dr. Hilgenreiner, Oberleithner, Dr. Karl Eugen Schmidt, Karl Fridrich, Jelinek, Dr. Emma Marie Herzig.

 

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 36.

Návrh

senátorů Naegle, Spiegela a soudruhů

na zrušení zákona ze dne 19. února 1920, č. 135 sb. z. a n.,

týkající se poměru pražských universit.

Zákon

ze dne..........1920,

kterým zrušuje se zákon ze dne 19. února 1920, č. 135 sb. z. a n., týkající se poměru pražských universit.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek 1.

Zákon ze dne 19. února 1920, č. 135 sb. z. a n., se zrušuje.

Článek 2.

Tento zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení. Jeho provedení ukládá se ministru školství a národní osvěty ve shodě s ostatními nejvyššími správními úřady.

Odůvodnění.

V přítomné době zabývalo se Národní shromáždění v obou sněmovnách v rozpravě o vládním prohlášení ze dne 1. června t. r., též universitním zákonem a vyšlo nade vší pochybnost, že německé obyvatelstvo československé republiky cítí se tímto zákonem dotčeno a že jej nemůže nikdy uznati. Námitky s hlediska právního i skutkového z německé strany proti tomuto zákonu uvedené, jsou obsaženy v obou spisech, jež vydal akademický senát německé university v Praze >Vznik a právní postavení německé university v Praze< (Praha 1919) a >Zákon ze dne 19. února 1920 o poměru pražských universit a co jemu předcházelo< (Praha 1920).

Revoluční shromáždění nedbajíc varovných hlasů z německé i české strany pokusilo se zasáhnouti do právního postavení německé university, zbaviti ji cenných ideálních a hmotných hodnot a pokořiti ji způsobem nedůstojným.

Je samozřejmo, že nově zvolený parlament musí za nejpřednější svůj úkol pokládati, aby napravil spáchané bezpráví. Toho lze dosíci jen úplným zrušením universitního zákona.

Tímto je uvedený návrh ospravedlněn. Po stránce formální navrhujeme, aby osnova zákona byla předána kulturnímu výboru, jenž by do 14 dnů podal zprávu.

Finanční dosah navrženého zákona:

Zákon nevyžaduje žádných nákladů, naopak ušetří státu ony výlohy, které by byly spojeny s provedením universitního zákona.

V Praze dne 16. června 1920.

Dr. Naegle, Spiegel,

Fahrner, Jesser, Luksch, Meissner, Fritsch, Hübner Ig., Lippert Andreas, Hangos István, Zuleger, Spies, Hartl, Vetter Moritz, Dr. Ledebur-Wicheln, Mayr-Harting, Dr. Hilgenreiner, Oberleithner, Dr. Karl Eugen Schmidt, Karl Fridrich, Jelinek, Dr. Emma Marie Herzig.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP