Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 34.

Interpellation

der Senatoren Dr. Ledebur-Wicheln und Genossen

an den Herrn Minister für Volksernährung

betreffend die Produzentenvertrettung in der Kommission für Obstund Gemüseverkehr und in der Melassekommission.

In der beim Ministerium für Volksernährung laut Verordnung vom 24. Juli 1919 errichteten Kommission für Obst- und Gemüseverkehr befindet sich nur ein Vertreter der Produzenten. Dieser Vertreter wurde der čechischen Sektion des Landeskulturrates entnommen und vertritt nur die Interessen der čechischen Obstbaugebiete.

Da aber der bei weitem überwiegende Teil des Obstbaues und ein Teil des Gemüsebaues in die deutschen Gebiete des Landes fällt und aus diesem deutschen Obstbaugebiete die Städte und Industriezentren vor Allem beliefert werden, stellen die Unterzeichneten an den Herrn Minister für Volksernährung die Antrage, ob er bereit ist, so lange die von uns grundsätzlich bekämpfte staatliche Bewirtschaft besteht, einen Vertreter der deutschen Obstproduzenten in die Kommission für Obst- und Gemüsebau zu berufen mit der gleichzeitigen Bitte um Aufklärung, warum dies bisher nicht geschehen ist.

Die gleiche Anfrage stellen dle Unterzeichneten bezüglich der am 4. November 1919 beim Ministerium für Volksernährung errichteten Melassekommission.

Prag am 18. Juni 1920.

Dr. Ledebur-Wicheln,

Heinrich Fritsch, Meissner, Dr. E. Maria Herzig, Dr. C. F. Schmidt, Jelinek, Hangos István, Mayr-Harting, Karl Fridrich, Jesser, Spies, Spiegel, Zuleger, Lippert.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 34.

Interpelace

senátorů Dra Ledebura-Wichelna a soudr.

na pana ministra pro zásobování lidu

týkající se zastoupení producentů v komisi pro obchod ovocem a zeleninou a v komisi melasové.

V komisi pro obchod ovocem a zeleninou, zřízené při ministerstvu pro zásobování lidu výnosem ze dne 24. července 1919 jest pouze jeden zástupce producentů. Tento zástupce byl vzat z české sekce zemědělské rady a zastupuje pouze zájmy českého ovocnářského území.

Poněvadž však připadá největší část ovocnářství a zelinářství na německé území a z těchto německých ovocnářských území především dodává se ovoce do měst a průmyslových středisek, táží se podepsaní pana ministra pro zásobování lidu zda jest ochoten, pokud bude trvati státní hospodaření, oproti němuž zásadně bojujeme, povolati zástupce německých producentů do komise pro pěstování ovoce a zeleniny a zároveň prosíme o vysvětlení, proč se až dosud tak nestalo?

V témže směru táží se podepsaní ministra pro zásobování lidu, v příčině melasové komise, zřízené dne 4. ledna 1919.

V Praze 18. června 1920.

Dr. Ledebur-Wicheln,

Heinrich Fritsch, Meissner, Dr. E. Maria Herzig, Dr. C. F. Schmidt, Jelinek, Hangos István, Mayr-Harting, Karl Fridrich, Jesser, Spies, Spiegel, Zuleger, Lippert.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP