Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 33.

Interpellation

Der Senatoren Naegle, Hilgenreiner, Mayr-Harting, Spiegel und Genossen

an die Herren Minister für Schulwesen und Volkskultur und des Inneren

betreffend die Verkürzung der deutschen Universitätskinderklinik in der böhmischen Landesfindelanstalt.

Der Landesverwaltungsausschuss von Böhmen hat ohne Einvernehmen mit den akademischen Behörden und ohne diese nachträglich zu verständigen mit Erlass vom 10. Mai 1920 Z. 30228/V entschieden, dass der deutschen Kinderklinik in der Landesfindelanstalt von dem bisher innegehabten Pavilon A hinfort nur das Erdgeschoss und der halbe erste Stock zugeteilt werde. Die Zahl der Betten wurde mit 50 festgesetzt. Die Zuteilung der Säuglinge, welche bisher in der Weise erfolgte, dass das ganze Mäterial der deutschen geburthilflichen Abteilung der deutschen,das der tschechischen der tschechischen Kinderklinik zufiel, während das der Hebammenschule paritätisch beiden zukam, wurde so geändert, dass nunmehr das Gesammtmaterial im Verhältnis 3 : 1 zu verteilen sei d. h. auf 3 Fälle, welche für die tschechische Klinik bestimmt sind, kommt ein Fall auf die deutsche. Die Übernahme des zweiten Stockwerks des Pavillons A ist trotz des Protestes des Dekans der medizinischen Fakultät am 26. Mai d. J. erfolgt und kurze Zeit später auch die eine Hälfte des ersten Stockwerks von der Klinik abgetrennt worden. Damit wurde die deutsche Kinderklinik in der Landesfindelanstalt, abgesehen von der erwähnten Einschränkung der Aufnahme, auf weniger als die Hälfte von 134 auf 50 Betten reduziert.

Durch diese Massregel, zu welcher der Laridesverwaltungsauschuss nicht einmäl zuständig war, weil die Verfügung über die Klinik dem Ministerium f. Schulwesen u. Volkskultur zusteht, wird der Unterricht der Studierenden schwer beschädigt, ja in Frage gestellt, die Fortbildungsmöglichkeit für Ärzte auf dem Spezialgebiete der Säuglinskrank­ heiten unmöglich gemacht und die Forschnung in diesem so wichtigen Fach gehemmt.

Wir richten daher an den Herrn Minister für Schulwesen u. Volkskültur sowie an den Herrn Minister des Inneren die Anfrage

1. ob ihnen diese Ereignisse bekannt sind, wenn ja

2. was sie vorzukehren gedenken um das willkürliche Vorgehen des Landesverwaltungsausschusses in diesem Falle und in der Zukunft abzuwehren, und

3. ob sie gewillt sind den Zustand der deutschen Universitätskinderklinik in der böhmischen Landesfindelanstalt, wie er vor dem 26. Mai d. J. bestand, wiederherzustellen.

Prag 17. Juni 1920.

Dr. Naegle, Hilgenreiner, Mayr-Harting, Spiegel,

Josef Jelinek, Heinrich Knesch, O. Lippert, Hangos István, Hartl, Meissner, Vetter, Luksch, Karl Fridrich, Dr. Emma Maria Herzig.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 33.

Interpelace

senátorů Naegle, Hilgenreinera, Mayr-Hartinga, Spiegela a soudr.,

na pana ministra školství a národní osvěty a na p. ministra vnitra

v záležitosti zkrácení německé universitní kliniky dětské v českém zemském nalezinci.

Zemský správní výbor v Čechách rozhodl výnosem ze dne 10. května 1920 čís. 30228/V; aniž by vyslechl úřadů akademických a aniž by je dodatečně o tom vyrozuměl, že se německé dětské klinice v zemském nalezinci pro budoucnost přiděluje jen přízemí a polovina prvního poschodí v paviloně A, jehož až dosud používala. Počet lůžek byl stanoven na 50. Přidělování kojenců, jež se až dosud dělo tím způsobem, že veškerý materiál německého gynäkologického oddělení byl přikazován německé, český pak české dětské klinice, škola pro porodní babičky náležela rovnoprávně oběma, bylo změněno v ten smysl, že veškerý materiál má se nyní rozdělovati v poměru 3 : 1 t. j., že na tři případy, které jsou určeny pro českou kliniku připadá jeden případ na německou. Druhé poschodí pavilonu A bylo přes protest děkana medicinské fakulty 26. května převzato a v krátké době na to také oddělena polovina prvního poschodí. Tím byla německá dětská klinika v zemském nalezinci nehledě již k omezenému přijímání, o němž shora jsme se již zmínili, zredukována o více než polovinu ze 134 na 50 lůžek.

Tímto opatřením, k němuž zemský správní výbor nebyl ani příslušným, poněvadž činiti opatření o klinice přísluší ministerstvu školství a národní osvěty, bylo těžce poškozeno ba stalo se pochybným vyučování studujících, a bylo znemožněno lékařům, aby pokračovali ve svém specielním vzdělání o nemocech kojenců a bylo překaženo badání v důležitém oboru.

Tážeme se proto pana ministra školství a národní osvěty a ministra vnitra:

1. zda jsou jim tyto události známy a jsou-li

2. co zamýšlejí podniknouti, aby zamezili v tomto případě i pro budoucnost libovolný postup zemského správního výboru?

3. zda jsou ochotni stav německé university dětské kliniky v českém zemském nalezinci opět upraviti tak, jak byl před 26. květnem t. r.

V Praze 17. června 1920.

Dr. Naegle, Hilgenreiner, Mayr-Harting, Spiegel,

Josef Jelinek, Heinrich Knesch, O. Lippert, Hangos István, Hartl, Meissner, Vetter, Luksch, Karl Fridrich, Dr. Emma Maria Herzig.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP