Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 29.

Naléhavá interpelace

senátorů Dra. B. Franty, Josefa Žďárského a druhů na vládu

o plebiscitu na Těšínsku.

Československá veřejnost je v přítomné době znepokojena zahraničními zprávami, vyznívajícími v ten smysl, že v rozhodujících kruzích dohodových pomýšlí se na to, aby od plebiscitu, jímž podle mírové smlouvy má býti rozhodnuto o teritoriální příslušnosti Těšínska, bylo upuštěno.

Poněvadž rozhodnuti o osudu Těšínska dotýká se živelně našeho státu a tamních příslušníků československé národnosti, táží se podepsaní:

V jakém skutečném stadiu jest otázka těšínská, obzvláště však před Nejvyšší Radou a na mezinárodním foru.

V Praze 16. června 1920.

Dr. B. Franta, Josef Žďárský,

Dr. Jaroslav Brabec, Dr. O. Přikryl, Dr. Herben, Sokol, Dr. Mareš, Dr. Fáček, Alois Jirásek, M. Dúla, Dr. Stránský.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP