Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 28.

Antrag

der Senatoren Luksch, Fritsch, Zuleger und Genogsen,

betreffend die Errichtung einer landwirtschaftlichen Abteilung an der deutschen Technik in Brünn.

Der Landwirtschaft stehen große Aufgaben bevor. In der Tschechoslovakischen Republik wird auch in Hinkunft der Landwirtschaft unter allen Erwerbszweigen die größte Beachtung zukommen. Neben einer entsprechenden Förderung der Landwirtschaft durch Gesetzgebung und Verwaltung und einem Schutze derselben gegenüber der ausländischen Konkurrenz muß die wichtigste Sorge des Staates auf das landwirtschaftliche Schulwesen sich erstrecken. Einerseits ist des Fortbildungsschulwesen auszugestalten, andererseits die landwirtschaftlichen Fächschulen. Den Landwirten der Tschechoslovakei muß die höchste landwirtschaftliche Ausbildung im Inlande und zwar in ihrer Muttersprache ermöglicht werden. Diese Ausbildung muß dabei ohne große Kosten erfolgen können. Da die deutschen Landwirte Mährens und Schlesiens nur mit größen Kosten ihren Studien an einer deutschböhmischen landwirtschaftlichen Hochschule obliegen könnten, andererseits sich aber in Verbindung mit der Brünner deutschen Technik ein landwirt schaftliches Hochschulinstitut mit geringen Kosten schaffen läßt, und Brünn, umgeben von Industriewirtschaften im Mittelpunkte des Futterbau und Viehzucht treibenden Nordmähren und Schlesien und des Wein-, Obst- und Gemüsebau treibenden Südmähren liegt, wird der Antrag gestellt:

Der Senat wolle beschließen:

An die deutsche Technik in Brünn ist eine aus 8 Semestern bestehende deutschelandwirtschaftliche Hochschulabteilung anzugliedern und der erste Jahrgang im Herbste 1920 zu eröffnen.

Prag, am 9. Juni 1920.

Luksch, Fritsch, Zuleger,

Jesser, Ig. Hübner, Dr. Hilgenreiner, Heinr. Knesch, Jos. Jelinek, R. Meissner, Hangos István, Vetter, Spies, A. Lippert.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 28.

Návrh

senátorů Luksche, Fritsche, Zulegera a soudruhů,

na zřízení zemědělského oddělení na němec. technice v Brně.

Zemědělství očekávají velké úkoly. I v Československé republice bude nutno mezi všemi výrobními odvětvími největší pozornost věnovati zemědělství. Vedle příslušné podpory zákony, správou a ochranou proti zahraniční konkurenci, musí se rozšířiti péče státu též na zemědělské školství. Jednak buďtež vybudovány zemědělské školy pokračovací, jednak zemědělské školy odborné. Rolníkům republiky Československé musí býti umožněno, aby doma mohli nabýti nejvyššího hospodářského vzdělání a to v jejich mateřské řeči. Toto vzdělání však nesmí vyžadovati velkých nákladů.

Poněvadž němečtí rolníci z Moravy a Slezska mohou jen s velikým nákladem podnikati studie na německých zemědělských vysokých školách v Čechách, naproti tomu však dá se zříditi za nepatrný obnos zemědělský ústav ve spojení s německou technikou brněnskou, a poněvadž Brno samo, obklopeno průmyslovými podniky, leží uprostřed mezi severní Moravou a Slezskem, kde se pěstuje krmivo a dobytek a jižní Moravou, kde se pěstuje víno, ovoce a zelenina, navrhujeme:

Senáte, račiž se usnésti:

K německé technice v Brně budiž připojeno vysokoškolské oddělení zemědělské o 8 semestrech, při čemž budiž první ročník otevřen na podzim 1920.

V Praze dne 9. června 1920.

Jos. Luksch, Fritsch, Zuleger,

Jesser, Ig. Hübner, Dr. Hilgenreiner, Heinr. Knesch, Jos. Jelinek, R. Meissner, Hangos István, Vetter, Spies, A. Lippert.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP