Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 27.

Antrag

der Senatoren Luksch, Fritsch, Zuleger und Genossen,

betreffend die Heimbeförderung der Kriegsgefangenen.

Trotz Beendigung des Krieges schmachten noch zahlreiche Angehörige der tschechoslowakischen Republik in der Kriegsgefangenschaft. Abgesehen von den seelischen Qualen, die diese Bedauernswerten mitzumachen haben, bedeutet die Nichtheimbeförderung für den Staat auch einen Entgang an Arbeitskraft. Dieser Entgang an Arbeitskraft trifft besonders schwer die Landwirtschaft; weil trotz der vielfach bestehenden Arbeitslosigkeit die Landwirtschaft auch heute unter einem Mangel an willigen, geschulten Arbeitskräften leidet. Vielfach sind die Besitzer von Landwirtschaften oder die erwachsenen Söhne, die Wirtschaftsbetriebe übernehmen sollten, vom Hause abwesend. Sie können durch bezahlte Arbeitskräfte, für die der Achtstundentag gilt, nicht ersetzt werden. Um hier eine Besserung der Verhältnisse herbeizuführen, wird beantragt:

Der Senat wolle beschließen:

Die Regierung hat alles vorzukehren, damit die sich noch in der Kriegsgefangenschaft befindlichen tschechoslowakischen Staatsbürger ehebaldigst rückbefördert werden.

Prag, am 9. Juni 1920.

Jos. Luksch, Fritsch, Zuleger,

Hangos István, Jesser, Ig. Hübner, Dr. Hilgenreiner, Vetter, B. Mayr, A. Lippert, Spies, Heinr. Knesch, Jos. Jelinek, Meissner.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 27.

Návrh

senátorů Luksche, Fritsche, Zulegera a soudruhů

na repatriaci válečných zajatců.

Ačkoliv válka skončila, prahnou v zajetí po domově ještě četní příslušníci Československé republiky. Nehledě k duševním strastem, jimž tito ubozí jsou vysazeni, znamená okolnost, že nebyli domů dopraveni, pro stát též úbytek pracovní síly. Tento úbytek pracovní síly postihuje obzvláště těžce zemědělství, poněvadž, ačkoliv jest dosti nezaměstnaných, zemědělství trpí ještě dnes nedostatkem ochotných a vyškolených pracovních sil. V mnohých případech jsou vzdáleni majitelé hospodářství a dospělí synové, kteří měli převzíti hospodářství. Ty není možno nahraditi placenými pracovními silami s osmihodinnou dobou pracovní.

Aby se zlepšily zdejší poměry, navrhujeme:

Senáte, račiž se usnésti:

Vláda nechť podnikne všechno, aby příslušníci československého státu dlící v zajetí byli co nejdříve domů dopraveni.

V Praze dne 9. června 1920.

Jos. Luksch, Fritsch, Zuleger,

Hangos István, Jesser, Ig. Hübner, Dr. Hilgenreiner, Vetter, B. Mayr, A. Lippert, Spies, Heinr. Knesch, Jos. Jelinek, Meissner.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP