Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 26.

Antrag

der Senatoren Ledebur, Spiegel u. Genossen

auf Ausarbeitung eines Antrages über die Zusammenfassung beider Kammern der Nationalversammlung, Sistierung der gegenwärtigen Verfassungsgesetze etc. durch den Verfassungsausschuss.

In Erwägung, daß die Verfassungsurkunde vom 29. Feber 1920, sowie alle ihre Bestandteile und die sie ergänzenden Verfasungsgesetze bloß von nichtgewählten Vertretern des tschechischen und des slovakischen Volkes beschlossen worden sind, während Deutsche und Ungarn dabei nicht zu Worte kamen, wird der Verfassungsausschuß beauftragt, einen Antrag über die Zusammeinfassung beider Kammern der Nationalversammlung zu einer verfassungsgebenden Versammlung und über deren Zusammentritt, ferner über die mittlerweilige Sistierung der gegenwärtigen Verfassungsgeseize und über die für die Übergangszeit notwendigen provisorischen Maßnahmen auszuarbeiten und dem Senate eliestens vorzulegen.

Zu dem Antrage wird bemerkt, daß er dem Staate keinerlei finanzielle Auslagen bereitet.

Prag, am 10. Juni 1920.

Dr. Eugen Ledebur-Wicheln, Dr. Ludwig Spiegel,

Robert Meissner, Dr. Herzig Marie, Gustav Oberleithner, Dr. K. Eugen Schmidt, Dr. Ferenz Koperniczký, Ignatz Hübner, Andreas Lippert, Zuleger, Spies, Dr. Mayr-Harting, Moritz Vetter, Dr. Naegle, Jos. Luksch, István Hangos, Karl Friedrich, Heinrich Knesch.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 26.

Návrh

senátorů Ledebura, Spiegla a soudruhů

na vypracování návrhu na sestoupení obou sněmoven Národního shromáždění, zastavení nynějších ústavních zákonů atd. ústavním výborem

V úvaze, že ústavní listina ze dne 29. února 1920 a všechny její podstatné části a ji doplňující ústavní zákony, byly usneseny jen nezvolenými zástupci českého a slovenského národa, kdežto Němcům a Maďarům při tom nedostalo se slova, ukládá se ústavnímu výboru, aby vypracoval návrh, aby se obě sněmovny Národního shromáždění sestoupily v jedno shromáždění k vypracování ústavy a k společné schůzi, dále by byla zatímně zastavena platnost nynějších ústavních zákonů a pro přechodnou dobu učiněna nutná provisorní opatření. Tento návrh budiž senátu co nejdříve předložen.

Připomíná se, že návrh nezpůsobí státu žádných výloh.

V Praze dne 10. června 1920.

Dr. Eugen Ledebur-Wicheln, Dr. Ludwig Spiegel,

Robert Meissner, Dr. Herzig Marie, Gustav Oberleithner, Dr. K. Eugen Schmidt, Dr. Ferenz Koperniczký, Ignatz Hübner, Andreas Lippert, Zuleger, Spies, Dr. Mayr-Harting, Moritz Vetter, Dr. Naegle, Jos. Luksch, István Hangos, Karl Friedrich, Heinrich Knesch.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP