Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 25.

Antrag

der Senatoren Luksch, Fritsch, Zuleger und Genossen,

betreffend die Aufhebung der staatlichen Bewirtschaftung mit Getreide und sonstigen Bodenprodukten.

Die staatliche Bewirtschaftung hat eine gleichmäßige Versorgung der Bevölkerung nicht zuwege gebracht, trotzdem die Landwirte durch sinnlose Requisitionen, Flächenaufnahmen, Vorratserhebungen usw. in unverantwortlicher Weise gepeinigt wurden. Im Gegenteil: Durch diese jeder Demokratie hohnsprechende Behandlungsweise der Landbevölkerung wurde die Arbeitslust am Lande ertötet, was zur Folge hat, daß die Produktion von Jahr zu Jahr zurückgeht. Die Produktionsförderung allein aber kann eine Besserung unserer zerrütteten wirtschaftlichen Verhältnisse bringen: Jede produktionsfördernde Maßnahme aber wird während der Dauer der staatlichen Bewirtschaftung illusorisch. Die Zwängs wirtschaft mit ihrem bürokratischen und teuerem Apparat wird eine Mehrproduktion an Erzeugnissen des Bodenbaues nicht ermöglichen und muß uns in immer schlechtere finanzielle Verhältnisse bringen, weil die im Inlande nicht erzeugten Nahrungsmittelmengen zu wahnsinnig hohen Preisen im Auslande gekauft werden. Da auch eine gleichmäßige Verteilung nicht möglich ist und trotz aller behördlichen Bestimmungen der Schleichhandel weitergeht, mithin die staatliche Bewirtschaftung ihren Zweck in keiner Weise erfüllt, wird der Anträg gestellt:

Der Senat wolle beschließens

Die Regierung wird aufgefordert, die Ernte des Jahres 1920 freizugeben.

Prag, am 9. Juni 1920.

Josef Luksch, Fritsch, Zuleger,

Hangos István, Ignatz Hübner, Moritz Vetter, Dr. Franz Koperniczky, Erdmann Spies, Andreas Lippert, Heinrich Knesch, Robert Meissner.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 25.

Návrh

senátorů Luksche, Fritsche, Zulegera a soudruhů

na zrušení státního hospodaření obilím a ostatními zemědělskými výrobky.

Státní hospodaření nedosáhlo stejnoměrného zásobení obyvatelstva, ačkoli rolníci byli týráni nesmyslnými rekvisicemi, zjišťováním osevných ploch, vyšetřováním zásob atd. Naopak, tímto zacházením s venkovským obyvatelstvem, jež odporuje zásadě demokracie, byla na venkově ubita chuť obyvatelstva ku práci, což má v zápětí, že výroba rok od roku klesá. Zlepšení našich rozervaných hospodářských poměrů může však přivoditi toliko zvýšení produkce. Každé opatření, jež má podporovati výrobu, bude ilusorní, pokud bude trvati státní hospodaření. Vázané hospodaření se svým byrokratickým a drahým aparátem neumožní zvětšení produkce hospodářské, naopak přivodí nutně stálé zhoršování našich finančních poměrů, poněvadž potraviny, jež doma nebyly vyrobeny, kupují se v cizině za šíleně vysoké ceny. Poněvadž také není možné stejnoměrné rozdělování a poněvadž přes všechna úřední ustanovení bují dále pokoutní obchod, takže státní hospodaření nijak nedosahuje svého účelu, navrhuje se:

Senáte, račiž se usnésti:

Vláda se vyzývá, aby uvolnila sklizeň r. 1920.

V Praze dne 9. června 1920.

Josef Luksch, Fritsch, Zuleger,

Hangos István, Ignatz Hübner, Moritz Vetter, Dr. Franz Koperniczky, Erdmann Spies, Andreas Lippert, Heinrich Knesch, Robert Meissner.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP