Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 24.

Antrag

der Senatoren Luksch, Fritsch, Zuleger und Genossen

betreffend die nationale Sektionierung des Bodenamtes.

Das Bodenamt wird in der nächsten Zeit große Aufgaben zu vollführen haben. Diese Aufgaben kann es nur lösen, wenn es der Unterstützung aller Kreise der Bevölkerung, insbensondere der landwirtschaftlichen Organisationen sicher ist. Das wird nur dann der Fall sein, wenn die Bodenreformfrage als eine volkswirtschaftliche Frage aufgefaßt und dem nationälen Streite entrückt wird. Es erscheint deshalb notwendig, das Bodenamt in selbständige nationale Sektionen zu teilen, wobei jede Sektion die Bodenreformfragen des entsprechenden nationalen Siedlungsgebietes ubetreuen häte. Deutscher Grund und Boden soll der deutschen Sektion des Bodenamtes unterstellt sein, tschechischer Grund der tschechischen Sektion usw. Jede nationale Bevorzugung muß bei der Frage der Zuteilung von Grund und Boden ausgeschaltet bleiben. Da dies nur dann möglich ist, wenn über deutsche Gesuche deutsche Beamte zu entscheiden haben, wird der Antrag gestellt:

Der Senat wolle beschließen:

>Das Bodenamt wird in nationale Sektionen mit eigener Verwaltungstätigkeit zu teilen.<

Prag, am 9. Juni 1920.

Jos. Luksch, Heinr. Fritsch, Th. Zuleger,

Hangos István, Franz Jesser, Ignatz Hübner, Dr. Karl Hilgenreiner, Moritz Vetter, Dr. Robert Mayr-Harting, Erdmann Spies, Andreas Lippert, Heirich Knesch, Jos. Jelinek, Robert Meissner.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 24.

Návrh

senátorů Luksche, Fritsche, Zulegera a soudr.

na národnostní rozdělení pozemkového úřadu.

Pozemkový úřad bude v nejbližší době řešiti velké úkoly. Tyto úkoly může však řešiti jen, bude-li bezpečně podporován všemi kruhy obyvatelstva, jmenovitě zemědělskými organisacemi. To bude možno jen, bude-li otázka pozemkové reformy pojímána jako otázka národohospodářská, vzdálená národnostního boje. Jest tudíž nutno, aby pozemkový úřad byl rozdělen na samostatné národnostní odbory, při čemž by každý odbor projednával otázky pozemkové reformy území, příslušnou národností osídleného. Německá půda ať připadne odboru německému, česká půda českému atd. Při otázce přidělování půdy a pozemků musí býti vyloučeno každé poskytování předností z příčin národnostních.

Poněvadž toho možno dosíci jen tehdy, budou-li o německých žádostech rozhodovati němečtí úředníci, navrhuje se:

Senáte, račiž se usnésti:

>Pozemkový úřad budiž rozdělen v národnostní odbory s vlastní správou.<

V Praze dne 9. června 1920.

Jos. Luksch, Heinr. Fritsch, Th. Zuleger,

Hangos István, Franz Jesser, Ignatz Hübner, Dr. Karl Hilgenreiner, Moritz Vetter, Dr. Robert Mayr-Harting, Erdmann Spies, Andreas Lippert, Heirich Knesch, Jos. Jelinek, Robert Meissner.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP