Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 22.

Interpellation

der Senatoren Löw, Barth, Dr. Heller und Genossen

an das Gesammtministerium

betreffend die Durchführung des Gesetzes vom 27. Mai 1919 Sg. Nr. 318.

Am 18. September 1919 lief die Frist zur Anmeldung der Kleinpächter ab. Mehr als 100.000 Kleinpächter haben von diesem Rechte Gebrauch gemacht. Nur in ganz vereinzelten Fällen haben die Gerichte bisher diese Anträge endgiltig erledigt. In vielen anderen Fällen haben die Verpächter unter allen erdenklichen Vorwänden Frist auf Frist erwirkt, sodaß die ganze Aktion heute noch in den Anfangsstadien steckt, wobei wir als ein Beispiel unter vielen auf das Bezirksgericht Tepl verweisen.

Es gibt auch zahlreiche Gerichte, welche die Eingaben der Kleinpächter bis heute hoch nicht einmal vorerledigt haben.

Tiefe Erbitterung hat weite Kreise der Kleinpächter, welche hofften, daß die Regierung einer demokratischen Republik ihre Beamten veranlassen wird, so rasch als möglich den Gesetzen zu entsprechen, erfaßt. Es mußte aber der Eindruck erweckt werden, als würde es schlimmer als früher.

Wir richten daher an das Gesammtministerium die Anfrage, ob es bereit ist, den Gerichten die rascheste Durchführung und Erledigung dieser Ansuchen aufzutragen und hiefür eine Endfrist zu setzen.

Prag, am 9. Juni 1920.

Löw, Barth, Dr. Heller,

Hecker, Link, Niessner, Jarolim, Friedrich, Hladík, Reyzl, Wiechovski, Anna Perthen.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 22.

Interpelace

senátorů Löwa, Bartha, Dra Hellera a soudr.

na veškeré ministerstvo

stran provedení zákona ze dne 27. května 1919, Sb. z. č. 318.

Dne 18. září 1919 vypršela lhůta k přihlášení drobných pachtýřů. Více než 100.000 drobných pachtýřů užilo toho práva. Jen ve zcela ojedinělých případech vyřídily soudy tyto návrhy. Ve všech ostatních případech vynutily propachtovatelé vším možným předstíráním lhůtu za lhůtou, takže dnes ještě celá ta akce vězí v počátečním stadiu, při čemž poukazujeme z mnohých příkladů na případ okresního soudu v Teplé.

Jsou také četné soudy, které dodnes podání drobných pachtýřů nevyřídili ještě ani předběžně.

Hluboké rozhořčení naplnilo nejširší kruhy drobných pachtýřů, kteří doufali, že vláda demokratické republiky nařídí svým úředníkům, aby pokud možno nejrychleji řídili se zákony. Byl však vyvolán dojem, že by bylo hůře, než bývalo dříve.

Obracíme se tedy k veškerému ministerstvu s dotazem, je-li ochotno naříditi soudům, aby nejrychleji provedly a vyřídily tyto žádosti a aby k tomu stanovilo konečnou lhůtu.

V Praze dne 9. června 1920.

Löw, Barth, Dr. Heller,

Hecker, Link, Niessner, Jarolim, Friedrich, Hladík, Reyzl, Wiechovski, Anna Perthen.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP