Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 17.

Návrh

členů senátu Národního shromáždění R. Č. Šachla, Šabaty a soudr.

na zabezpečení dostatečného přídělu benzinu pro příští výmlat sklizně a nutných hospodářských výkonů pro pohon strojů, řezaček, šrotovníků atd., jakož i potřebného přídělu petroleje k zimnímu období, dosud silně postrádaného.

Podle dosavadního přídělu benzinu pro pohon strojů hospodářských, jak se dělo a dosud děje, byl venkovský stav rolníků tak nedostatečně zásoben, že v době žní, kdy bylo potřebí rychlého výmlatu obilí pro naléhavé opatřování chlebovin, nebylo lze ani benzinu ani benzolu vůbec dostati a příděly děly se tak pozdě, že až v měsíci listopadu a prosinci došly jen velmi malé částky benzinu, že rolníci museli opět čekati až do měsíce března a dubna s výmlatem, když již byly polní práce v plném běhu a tak jen ke škodě zásobování a na újmu prací jinak důležitých bylo vše zdržováno jenom proto, že včas nebylo postaráno o dostatek benzinu.

S politováním bylo pozorováno, že v městech se automobily pohonem benzinu - třeba jen pro luxusní dojíždky - jen hemžily a venkov na nutné práce této potřebné hnací síly na výsost postrádal.

Taktéž i petrolej, který v zimní době byl jediným svítivem pro venkovský lid, byl v tak nepatrných částkách přidělován, že na jednu usedlost měsíčně připadl 1 litr petroleje, který sotva stačil na několik dnů pro nejnutnější práce v domácnostech hospodářských.

Jest nejvyšší čas, aby už nyní bylo postaráno o tyto nutné příděly benzinu a petroleje, by jak bude úroda letošní dozrávati, byla již zásoba benzinu v pohotovosti, aby ihned k výmlatu mohl býti použit a zásobování obyvatelstva nebylo tím zdržováno.

Taktéž má se se včasným opatřením petroleje.

V Praze dne 10. června 1920.

Kadlčák, Dr. Reyl, Theod. Walló, Dr. Kovalík, Valoušek, Dr. Stojan, Jílek, Dr. Adolf Procházka, inž. Jul. Klimko, Juraj Dúrčanský, Ševčík, Zavoral.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP