Sobota 2. listopadu 1918

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 14.

Dotaz

člena senátu Národního shromáždění Otm. Hrejsy a soudr.

k ministru zásobování

v záležitosti třídního zásobování.

Konsumní spolek ve Vizovicích, pol. okr. Holešov na Moravě, dostává pro své členy dostatečné množství mouky, kdežto ostatní nesamozásobitelé okresu Vizovského nedostávají žádných přídělů. Od 1. ledna 1920 až do nynějšího dne dostali nesamozásobitelé pouze po 400 gr. ječmenné mouky! Podobné poměry panují i všude jinde.

Podepsaní se táží:

1. Jsou tyto poměry ministru pro zásobování známy?

2. Považuje pouze členy konsumních spolků za plnoprávné občany a ostatní za občany 2. a 3. řádu?

3. Chce zavésti konečně pořádek, aby všichni občané bez rozdílu politické příslušnosti byli stejně zásobováni?

V Praze 9. června 1920.

Otm. Hrejsa,

Duchaj, Em. Hrubý, K. Sáblík, Rozkošný, Šimon Roháček, F. Hybš, Fr. Pánek, Lukeš, V. Sehnal, Dr. Jar. Vlček.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP