Sobota 2. listopadu 1918

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 12.

Dotaz

členů senátu Národního shromáždění Jana Kotrby, Em. Trčky, Josefa Thoře a soudruhů

na pana ministra veřejných prací,

v příčině přídělu uhlí drožďárnám.

Průmysl oboru drožďárenského jest v krisi výroby, která ve všech těchto podnicích v oblasti Čsl. republiky v nejbližších dnech propukne, neobdrží-li ihned potřebné uhlí jako nutnou výpomoc.

Příděly uhlí těmto podnikům podle stanoveného kontingentu mnohdy nejsou ani z jedné třetiny dodány.

Droždí jest denní spotřebou, potřebnou k výživě, a zvláště dnes, kdy nedostává se chleba, občanstvo musí sobě za pomocí droždí nutné chleboviny opatřovati v domácnosti; bez této kynoucí součástky není hospodyni možno opatřiti chléb pro rodinu.

Na výrobu droždí jako denní, nezbytnou potřebu jest nutno vzíti v příděly uhlí první zřetel.

Podepsaní se táží: Jest panu ministru veřejných prací známo, že výroba droždí v Čsl. republice jest téměř před zastavením?

Jest pan ministr ochoten učiniti opatření, aby pro tuto výrobu bylo dodáno ihned uhlí jako nutná výpomoc a aby dbáno bylo předepsaných kontingentů uhlí pro každou výrobnu?

V Praze dne 9. června 1920.

Jan Kotrba, Em. Trčka, J. Thoř,

K. Sáblík, Križko, Frant. Jan Kroiher, Em. Hrubý, Jos. Smrtka, Dr. Jar. Vlček, V. Sehnal, Lukeš, Duchaj, Hyrš, J. Hucl, Rozkošný, Fr. Pánek.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP