Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 9.

Dotaz

členů senátu Národního shromáždění republiky Československé J. Rozkošného, V. Sehnala a soudruhů

na pana ministra veřejných prací

v příčině dodání uhlí a benzinu na mlácení obilí.

Podle novinářských zpráv jsou pověřeny letos dodáváním uhlí a benzinu na mlácení obilí úřady a ústavy, jímž byl doposud svěřen výkup obilí. Některé tyto úřady vydaly o tom vyhlášku, podle níž lze objednati uhlí toliko na tiskopisech úředně vydaných, které jsou k dostání u okresních hospodářských úřadů, musejí býti ve všech částech vyplněny a žadateli vlastnoručně podepsány. Na žádosti došlé po 31. květnu t. r. se ohledu vzíti nemá.

Vzhledem k této vyhlášce a smutným zkušenostem z roku minulého, jaké zemědělské obyvatelstvo při opatřování uhlí a benzinu na výmlat nabylo, snažilo se rolnictvo letos objednávky uhlí a benzinu co nejdříve učiniti. To však nebylo možno všude dotud, dokud předepsané tiskopisy nebyly vydány.

Vzhledem k nedostatku chleba v republice a vzhledem k okolnosti, že letos žně obilnin již v prvé polovici měsíce července jsou k očekávání, bude již v měsíci červenci zapotřebí uhlí a benzinu ku mlácení obilí. Proto táží se podepsaní:

1. Jaká opatření ministerstvo veřejných prací učinilo a snad ještě učiní, aby umožnilo včasný a nerušený výmlat obilí bezodkladným dodáním potřebného uhlí a benzinu ku mlácení obilí?

2. Jest toto dodání uhlí a benzinu v nejkratší době zabezpečeno?

V Praze dne 9. června 1920.

J. Rozkošný, V. Sehnal,

Ján Duchaj, Šimon Roháček, Lukeš, Fr. Pánek, Otm. Hrejsa, Frant. Jan Kroiher, F. Hybš, Joža Smrtka, Ružiak, Sáblík, J. Hucl.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP