Čtvrtek 15. října 1925

Těsnopisecká zpráva

o 378. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 15. října 1925.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Pořad:

1. Zpráva výborů zahraničního a rozpočtového o usnesení senátu (tisk posl. sněm. 5342) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 2162 a 2199) o poplatcích za úřední úkony československých zastupitelských úřadů (tisk 5365)

Řeč zpravodaje posl. Koudelky

Řeč zpravodaje posl. Stivína

Sděleni zástupci ministerstva věcí zahraničních

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Buriana

Doslov zpravodaje posl. Koudelky

Zpravodaj posl. Stivín vzdal se doslovu

Osnova přijata v prvém čtení

2. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se provádí § 105 úst. listiny (zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.) (tisk 5363)

Zpravodaj posl. dr. Patejdl vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se upravuje soudnictví v hlavním městě Praze (tisk 5361)

Zpravodaj posl. dr. Matoušek vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

4. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 5377) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 2240 a 2249), jímž se promíjí překážka platnosti některých sňatků vyhlášených nebo uzavřených před duchovními církve československé a řecko-východní (tisk 5381)

Řeč zpravodaje posl. dr. Hnídka

Osnova přijata v prvém čtení

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Tausika pro zločin vzpoury, vyzývání k trest. činům, pobuřování a pro přečin veř. pomluvy (tisk 4984)

Řeč zpravodaje posl. Nejezchleba-Marchy

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Schäfera

Řeč posl. Roučka

Zpravodaj posl. Nejezchleb-Marcha vzdal se doslovu

Návrh výboru přijat

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Levoči za souhlas s trest. stíháním posl. Tausika pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, čís. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4985)

Řeč zpravodaje posl. Nejezchleba-Marchy

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Tausika pro trojnásobný přečin podle §u 14, čís. 5, dvojnásobný přečin podle §u 18, čís. 1 a 2 a pro zločin výzvy k trest. činům podle §u 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 5388)

Řeč zpravodaje posl. Konečného (za posl. dr. Svozila)

Řeč posl. Astera

Řeč posl. Hrušovského

Zpravodaj posl. Konečný vzdal se doslovu

Návrh výboru přijat

8. Zpráva výboru imunitního a žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Tausika pro přečin pomluvy podle §u 1 zák. čl. XLI z r. 1914 a přečin urážky na cti tiskem podle §u 2 téhož zákona (tisk 5389)

Řeč zpravodaje posl. Konečného (za posl. dr. Svozila)

Návrh výboru přijat

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Tausika pro přečin urážky na cti podle §§ 2 a 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 5390)

Řeč zpravodaje posl. Konečného (za posl. dr. Svozila)

Návrh výboru přijat

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Tausika pro přečin podle §u 14, čís. 5, zločin podle §u 15, čís. 3 a §u 159 voj. trest. zákona, dvojnásobný přečin podle §u 2, §u 3, odst. II, čís. 1 a 2, §u 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914, a dvojnásobný přečin podle §u 1, §u 3, odst. II, čís. 1 a 2. téhož zák. článku (tisk 5395)

Řeč zpravodaje posl. Moudrého

Návrh výboru přijat

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Kurťaka pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 5 a §u 14, č. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 5396)

Řeč zpravodaje posl. Moudrého

Návrh výboru přijat

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Vraného pro přečin proti bezpečnosti cti tiskem (tisk 5397)

Řeč zpravodaje posl. Moudrého

Návrh výboru přijat

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Tausika pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (tisk 5398)

Řeč zpravodaje posl. Moudrého

Návrh výboru přijat

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Beutela pro přečin proti bezpečnosti cti tiskem (tisk 5399)

Řeč zpravodaje posl. Moudrého

Návrh výboru přijat

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Sedorjaka pro přestupek podle §u 18, čís. 1. zákona na ochranu republiky (tisk 5400)

Řeč zpravodaje posl. Moudrého

Návrh výboru přijat

16. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Tausika pro zločin veř. násilí podle §§ 81 a 82 tr. zák. (tisk 5401)

Řeč zpravodaje posl. Moudrého

Návrh výboru přijat

17. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového o usnesení senátu (tisk posl. sněm. 5340) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1062 a 2177) o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců (tisk 5364)

Řeč zpravodaje posl. H. Bergmanna

Řeč zpravodaje posl. R. Chalupy

Prohlášení ministra soc. péče dr. Wintera

Řeč posl. Koutného

Řeč posl. Pechmanové

Řeč posl. Tesky

Řeč posl. Schäfera

Řeč posl. Blažka

Posl. G. Navrátil ztratil slovo

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. H. Bergmanna

Doslov zpravodaje posl. R. Chalupy

Osnova přijata v prvém čtení

Přijaty resoluce

18. Návrh, aby řízením zkráceným podle § 55 jedn. řádu vyřízeny byly osnovy:

a) zákona o poplatcích za úřední úkony československých zastupitelských úřadů (tisk 5365),

b) zákona, jimž se promíjí překážka platnosti některých sňatků vyhlášených nebo uzavřených před duchovními církve československé a řecko-východní (tisk 5381),

c) zákona o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců (tisk 5364)

Odůvodnění pilnosti

Zkrácené řízení přiznáno

Ad 18a). Druhé čtení osnovy zákona o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky (tisk 5365)

Zpravodaj posl. Stivín vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Ad 18b). Druhé čtení osnovy zákona, kterým se promíjí překážka platnosti sňatků, při nichž vyhlášky neb oddavky vykonaly duchovní církve československé nebo řecko-východní (tisk 5381)

Zpravodaj posl. dr. Hnídek vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Ad 18c). Druhé čtení osnovy zákona o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců (tisk 5364)

Zpravodajové posl. H. Bergmann a R. Chalupa vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Změna ve výboru

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP