Čtvrtek 5. března 1925

Těsnopisecká zpráva

o 324. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 5. března 1925 odpol.

Obsah:

Posmrtná vzpomínka předsedova na posl. Sychravovou

Noví poslanci

Poslanecké sliby

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Přečteny soustrastné projevy

Změny v klubech a výborech

Přikázáno výboru

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Zápisy schváleny

Dovolené

Pořad:

1. Zpráva výborů zdravotnického, branného a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 5049) zákona, kterým se ku všeobecné nemocnici v Praze připojuje vojenská nemocnice v Praze II a zřizuje Masarykova vojenská nemocnice v Praze (tisk 5057)

Řeč zpravodaje posl. Johanise

Řeč zpravodaje posl. Davida

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Buriana

Řeč posl. Bubníka

Řeč posl. Hackenberga

Řeč posl. Warmbrunna

Přečten podaný resoluční návrh

Doslov zpravodaje posl. Johanise

Doslov zpravodaje posl. Davida

Zpravodaj posl. Roudnický vzdal se doslovu

Osnova přijata v prvém čtení

Hlasováno o resolucích

Projednávání pořadu schůze přerušeno

Hlasování o naléhavých interpelacích, rozdaných tiskem ve 323. schůzi:

Nepřiznána rozprava naléhavým interpelacím:

a) posl. Witticha, Pohla a druhů vládě o pastýřském listu slovenských biskupů (tisk 5045)

b) posl. dr. Czecha, Tauba, Hackenberga a druhů ministrovi spravedlnosti, že provádění tiskového zákona odporuje právu (tisk 5047)

Zamítnuty návrhy posl. Pohla a posl. dr. Czecha podle §§ 65 a 68 jedn. řádu

Stanoven porad příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP