Pátek 12. prosince 1924

Těsnopisecká zpráva

o 312. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 12. prosince 1924.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad:

1. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4928), kterým se upravují odpočivné požitky některých župních zaměstnanců, obecních a obvodních notářů a některých státních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po těchto osobách (tisk 4940)

Řeč zpravodaje posl. Malíka

Řeč zpravodaje posl. Buřívala (za posl. dr. Medveckého)

Hlasování odloženo

Změněn pořad

4. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností k vládnímu návrhu zákona (tisk 4921) o kožních aukcích (tisk 4936)

Řeč zpravodaje posl. Netolického

Hlasování odloženo

Stanoven pořad příští schůze


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP