Středa 10. prosince 1924

Těsnopisecká zpráva

o 311. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 10. prosince 1924.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Došla memoranda egyptských sněmoven

Odpověď předsedova na dotaz posl. Kreibicha podle §u 70 jedn. řádu

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

imunitnímu výboru přikázáno

Zápis schválen

Pořad:

1. Zpráva výboru zemědělského k vládnímu návrhu zákona (tisk 4923), kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 68 Sb. z. a n., o úpravě užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (tisk 4937)

Řeč zpravodaje posl. Dubického

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Koudelky

Řeč posl. dr. Gagatka

Přečten podaný návrh

Doslov zpravodaje posl. Dubického

Osnova přijata v prvém čtení

Přijata resoluce

2. Druhé čtení osnovy zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 4939)

Zpravodaj posl. Langr vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

3. Druhé čtení osnovy zákona o přeměně společností s ručením obmezeným v družstva (tisk 4934)

Zpravodajové posl. Netolický a dr. Nosek vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

4. Zpráva výborů živnostenského a ústavně-právního k usnesení senátu (tisk posl. sněm. 4918) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1891 a 1994), jímž se hornické vyhledávání a těžení živic (bitumen) podřizuje obecnému zákonu hornímu (tisk 4935)

Řeč zpravodaje posl. Kamelského

Řeč zpravodaje posl. dr. Medveckého

Hlasování odloženo

5. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za vydanie k trest. stíhaniu posl. dr. Lelleye pre prečin proti § 24, bod 3 zák. čl. XIV z roku 1914 (tisk 4731)

Řeč zpravodaje posl. Maxiana

Hlasování odloženo

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Ml. Boleslavi za svolení k soudnímu stíhání posl. Dubického pro přestupek proti bezpečnosti cti (tisk 4861)

Řeč zpravodaje posl. Moudrého

Návrh výboru přijat

Ad 4. Hlasování o zprávě výborů živnostenského a ústavně-právního k usnesení senátu (tisk posl. sněm. 4918) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1891 a 1994), jímž se hornické vyhledávání a těžení živic (bitumen) podřizuje obecnému zákonu hornímu (tisk 4935)

Osnova přijata v prvém čtení

Přijata resoluce

Ad 5. Hlasování o zprávě výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za vydanie k trest. stíhaniu posl. dr. Lelleye pre prečin proti § 24, bod 3 zák. čl. XIV z roku 1914 (tisk 4731)

Návrh výboru přijat

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Jičíně za svolení k trest. stíhání posl. Malé pro přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4874)

Řeč zpravodaje posl. Nejezchleba-Marchy

Návrh výboru přijat

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti soudní stolice v Košicích za vydání posl. Kunsta k trest. stíhání pro přečin podle §§ 1, 2, 3, č. 2 zák. čl. XLI z roku 1914 (tisk 4777)

Řeč zpravodaje posl. Dyka

Návrh výboru přijat

9. Zpráva výboru imunitného o žiadosti okr. súdu v D. Kralovicích za vydanie posl. Zeminovej k trest. stíhaniu pre urážku na cti (tisk 4867)

Řeč zpravodaje posl. Hvizdáka

Návrh výboru přijat

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mor. Ostravě za vydání posl. inž. Junga k trest. stíhání pro zločin podle § 58 c) tr. z. (tisk 4872)

Řeč zpravodaje posl. Moudrého

Návrh výboru přijat

Dovolená

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP