Pondělí 24. listopadu 1924

Těsnopisecká zpráva

o 304. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pondělí dne 24. listopadu 1924.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změny v klubech a výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Pořad:

Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4905) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1925 (tisk 4930) - rozprava podrobná o skupině II., finanční

Řeč posl. R. Chalupy

Řeč posl. dr. Hnídka

Řeč posl. Ant. Nováka

Řeč posl. Horáka

Řeč posl. Malíka

Řeč posl. Hvizdáka

Rozprava přerušena

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP