Čtvrtek 11. září 1924

Těsnopisecká zpráva

o 284. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 11. září 1924.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Došlé spisy

Imunitnímu výboru přikázáno

Z iniciativního výboru přikázáno

Zápis schválen

Pořad:

1. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4812) o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček (tisk 4825) - pokračování

Řeč posl. Hackenberga

Řeč posl. Stenzla

Řeč posl. Bobka

Řeč posl. Práška

Řeč posl. Kurťaka

Řeč posl. Schuberta

Řeč posl. Malé

Přečteny podané návrhy

Řeč posl. Böhra

Řeč posl. Bendy

Věcná poznámka posl. Zeminové

Přečteny podané návrhy

Projednávání předlohy přerušeno

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

 

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP