Středa 25. června 1924

Těsnopisecká zpráva

o 279. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 25. června 1924 večer.

Obsah:

Pořad:

1. Zpráva výborů kulturního, soc. politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4599) o výplatě odpočivných a zaopatřovacích požitků a jednorázových výpomocí k nim jednak učitelům škol obecných a občanských a opatrovatelkám dětských opatroven na Podkarpatské Rusi, vydržovaných církvemi a obcemi, jednak některým pozůstalým po těchto osobách (tisk 4734)

Řeč zpravodaje posl. Jaši

Řeč zpravodaje posl. Malíka

Řeč zpravodaje posl. Bendy

Přijat návrh na sloučení rozpravy o odst. 1 a 2 pořadu

2. Zpráva výborov kulturného, soc. politického a rozpočtového o vládnom návrhu zákona (tisk 4598) o výplate odpočivných a zaopatrovacích pôžitkov a jednorazových výpomocí k nim, tak učitelom škôl ľudových a občianskych a opatrovateľkám detských opatrovieň na Slovensku, vydržiavaných cirkvami a obciami, ako aj niektorým pozostalým po týchto osobách (tisk 4733)

Řeč zpravodaje posl. Oríška

Řeč zpravodaje posl. Malíka

Řeč zpravodaje posl. Bendy

Sděleni zástupci ministerstva školství a nár. osvěty

Stanovena řečnická lhůta pro společnou rozpravu

Řeč posl. dr. Schollicha

Řeč posl. dr. Gagatko

Řeč posl. Simma

Řeč posl. Deutschové

Řeč posl. Kurťaka

Řeč posl. Boboka

Přečteny podané návrhy k osnově ad 1

Přečteny podané návrhy k osnově ad 2

Doslov zpravodaje posl. Jaši k osnově ad 1

Doslov zpravodaje posl. Malíka k osnově ad 1

Doslov zpravodaje posl. Bendy k osnově ad 1

Osnova ad 1 přijata v prvém čtení

Doslov zpravodaje posl. Oríška k osnově ad 2

Zpravodajové posl. Malík a Benda vzdali se doslovu k osnově ad 2

Osnova ad 2 přijata v prvém čtení

Zamítnuty resoluce k osnově ad 2

3. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4735), kterým se prodlužuje působnost zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společnosti komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové (tisk 4758)

Řeč zpravodaje posl. J. Černého (rep.)

Sděleni zástupci ministerstva financí

Osnova přijata v prvém čtení

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Změny ve výborech

Sdělení o schůzi výboru zemědělského

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP