Úterý 3. června 1924

Těsnopisecká zpráva

o 268. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 3. června 1924 večer.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Došlo od vlády

Přikázáno výborům se lhůtami

Pořad:

Změněn pořad

11. Návrh, aby prodloužena byla lhůta stanovená §em 43 úst. listiny k projednání usnesení senátu o původském právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (tisk 3238)

Prodloužení lhůty schváleno

Projednávání pořadu přerušeno

Hlasování o naléhavé interpelaci:

Nepřiznána rozprava naléhavé interpelaci posl. Housera, Warmbrunna a soudr. vládě o zákonné úpravě dovolené učňům a mladistvým dělníkům (tisk 4616)

Stanoven pořad příští schůze


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP