Úterý 3. června 1924

s pořadem:

1. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Svetlika pro přečin pomluvy tiskem (tisk 4537).

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro urážku četnictva podle § 2, § 3, odst. II, č. 2 zákonného čl. XLI z r. 1914 (tisk 4539).

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin pomluvy podle § 1 zákonného čl. XLI z r. 1914 (tisk 4540).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin pomluvy podle § 1 zákonného čl. XLI z r. 1914 (tisk 4541).

5. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave, aby posl. dr. Buday vydaný bol k trestnému stíhaniu pre prečin urážky na cti (tisk 4557).

6. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave, aby posl. Tomik vydany bol k trestnému stíhaniu pre prečin poburovania (tisk 4558).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Svetlika pro přečin pomluvy (tisk 4560).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát., zastupitelství v Košicích o zrušení imunity posl. Tausika pro přečin podle § 301 tr. zák. (tisk 4561).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti zemského soudu v Opavě za vydání k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny pro přestupek § 300 tr. zák., § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky a pro přestupky §§ 14 a 19 zák. shrom., dále § 491 tr. zák. a čl. V zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. (tisk 4562).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Chebu za vydání k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny pro přečin podle § 5 tr. z. a § 24 zákona o tisku (tisk 4563).

11. Návrh, aby prodloužena byla lhůta stanovená §em 43 ústavní listiny k projednání usnesení senátu o původském právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (tisk 3238).

12. Zpráva výborů živnostenského a zahraničního o vládním návrhu (tisk 4447), kterým se předkládá Národnímu shromáždění R. Č. k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 31. ledna 1924, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1924, č. 34 Sb. z. a n. (tisk 4503).

Není námitek? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji tedy tuto schůzi za skončenou a za 5 minut je příští schůze.

(Konec schůze v 6 hod. 5 min. večer.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP