Úterý 3. června 1924

Těsnopisecká zpráva

o 267. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 3. června 1924 odpol.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Došlo od vlády

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Přijat návrh na projednání předlohy tisk 4597 pouze výborem ústavně-právním

Dovolená

Pořad:

Změněn pořad

2. druhé čtení usnesení, kterým se projevuje souhlas s obchodní smlouvou mezi republikou Československou a republikou Litevskou, podepsanou v Praze dne 27. dubna 1923 (tisk 4504)

Zpravodajové posl. Prokeš a Hrušovský vzdali se slova

Usnesení přijato ve druhém čtení

3. Druhé čtení osnovy zákona o ochraně výroby rostlinné (tisk 4559)

Zpravodaj posl. Šamalík vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

4. Zpráva výboru zdravotního o návrhu zákona posl. dr. Hálka a spol. (tisk 3821) o částečném zákazu námezdného kojení (tisk 4208)

Řeč zpravodaje posl. Sychravové

Sděleni zástupci ministerstva zdravotnictví

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Malé

Řeč posl. Kirpalové

Přečten podaný návrh

Doslov zpravodaje posl. Sychravové

Osnova přijata v prvém čtení

5. Zpráva výborů branného a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4411) o zcizení státního nemovitého majetku užívaného Zbrojovkou v Brně (tisk 4620)

Řeč zpravodaje posl. Hummelhanse

Řeč zpravodaje posl. Svobody

Sděleni zástupci ministerstva financí a ministerstva nár. obrany

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Jokla

Řeč posl. Merty

Sděleny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Hummelhanse

Doslov zpravodaje posl. Svobody

Osnova přijata v prvém čtení

Přijaty resoluce

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno

Sdělení o schůzi výboru iniciativního

Stanoven pořad příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP