Úterý 15. dubna 1924

Těsnopisecká zpráva

o 263. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 15. dubna 1924 odpol.

Obsah:

Pořad:

1. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4520) o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem (tisk 4569) - pokračování

Řeč posl. Böhra

Řeč posl. Patzela

Řeč posl. Mlčocha

Řeč posl. Stenzla

Řeč posl. dr. Kramáře

Řeč posl. dr. Gažíka

Řeč posl. inž. Junga

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. dr. Medveckého

Osnova přijata v prvém čtení

Přijata resoluce

2. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4518) o inkompatibilitě (tisk 4567)

Řeč zpravodaje posl. dr. Noska

Přijat návrh na sloučení rozpravy o odst. 2 a 3 pořadu

3. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 4519), kterým se doplňuje a mění zákon o volebním soudě (tisk 4568)

Řeč zpravodaje posl. dr. Patejdla

Projednávání pořadu přerušeno

Hlasování o naléhavé interpelaci:

Nepřiznána rozprava naléhavé interpelaci posl. dr. Gátiho, Mondoka, Sedorjaka, Šafranka a soudr. vládě o odpovědi ministra vnitra na naléhavou interpelaci klubu poslanců komunistické strany o správních poměrech a volbách v Podkarpatské Rusi (tisk 4566)

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP