Pondělí 14. dubna 1924

5. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění § 113, odst. 3 uh. zák. článku ze dne 9. prosince 1894. čís. XXXI, o manželském právu a § 51 a § 59, odst. 2 uh. zák. článku ze dne 9. prosince 1894. čís. XXXIII o státních matrikách, pak § 30 zákona ze dne 22. května 1919. čís. 320 Sb. zák. a nař., o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství (tisk 4526).

Zpravodajem je p. posl. dr. Hnídek. Má p. zpravodaj nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. dr. Hnídek: Nikoliv.

Předseda: Není tomu tak, budeme tedy hlasovati. Prosím paní i pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém a to, jak zdůrazňuji, ve znění souhlasném s předchozím usnesením senátu.

Teď některá presidiální sdělení. Byly provedeny změny ve výborech. Žádám, aby byly sděleny.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Do výboru iniciativního vyslal klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické posl. Konečného za posl. Prokeše a posl. Ant. Černého za posl. Jana Černého; klub poslanců čsl. národní demokracie posl. Kamelského za posl. Zavřela a posl. Hudce za posl. Stejskala; klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu posl. Karlovského za posl. Molíka.

Předseda (zvoní): Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra v úterý dne 15. dubna 1924 o 10. hod. dopol. s

pořadem:

Nevyřízené odstavce pořadu schůze dnešní.

Je snad nějaká námitka proti tomu? (Nebyla.)

Není jí, návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 6 hod. 35 min. večer.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP