Pondělí 14. dubna 1924

Těsnopisecká zpráva

o 261. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pondělí dne 14. dubna 1924.

Obsah:

Projev předsedův o obětech výbuchu na dole "Gabriela" v Karvinné

Poslanecký slib posl. dr. Kaminského

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Změny v klubech a výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Zápis schválen

Pořad:

1. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4520) o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem (tisk 4569)

Řeč zpravodaje posl. dr. Medveckého

Projednávání tohoto odstavce přerušeno

Změněn pořad

5. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění § 113, odst. 3 uh. zák. čl. ze dne 9. prosince 1894, č. XXXI o manželském právu a §§ 51 a 59, odst. 2 uh. zák. čl ze dne 9. prosince 1894, č. XXXIII o státních matrikách, pak § 30 zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb z. a n. o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství (tisk 4526)

Zpravodaj posl. dr. Hnídek (za posl. dr. Medveckého) vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Sdělení předsednictva:

Změny ve výborech

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP