Středa 26. března 1924

 

Těsnopisecká zpráva

o 250. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 26. března 1924.

Obsah:

Posmrtná vzpomínka předsedova na zesnulého vyslance Tusara

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny v klubech a výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Zápisy schváleny

Dovolená

Pořad:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 4309), kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestání válečné lichvy (tisk 4433)

Řeč zpravodaje posl. dr. Černého

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Hackenberga

Řeč posl. Tayerle

Řeč posl. Buriana

Řeč posl. Kamelského

Řeč posl. dr. Luschky

Řeč posl. Najmana

Řeč posl. Windirsche

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. dr. Černého

Osnova přijata v prvém čtení

2. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se vydávají předpisy k ochraně života a zdraví osob, zaměstnaných v živnostech natěračských, lakýrnických a malířských (tisk 4367)

Zpravodaj posl. Tayerle vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Změněn pořad

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Uher. Hradišti za vydání posl. Mikulíčka pro zločin podle § 152 trest. zákona (tisk 4451)

Řeč zpravodaje posl. Nejezchleba-Marchy

Návrh výboru přijat

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání posl. Karlovského pro přečin urážky na cti (tisk 4452)

Řeč zpravodaje posl. Nejezchleba-Marchy

Návrh výboru přijat

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin pomluvy dle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 4460)

Řeč zpravodaje posl. Roučka

Návrh výboru přijat

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Uher. Hradišti za vydání ku trestnímu stíhání posl. Koutného pro přestupek § 4 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n. (tisk 4461)

Řeč zpravodaje posl. Roučka

Návrh výboru přijat

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluvy

Změny ve výborech

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP