Středa 19. prosince 1923

Těsnopisecká zpráva

o 245. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 19. prosince 1923 odpol.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Stanovena lhůta výboru

Pořad:

1. Pokračování v projednávání zprávy výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4327) o dani z obratu a dani přepychové (tisk 4371)

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Windirsche

Řeč posl. Dietla

Řeč posl. Geršla

Řeč posl. Patzela

Řeč posl. Tománka

Řeč posl. Kostky

Řeč posl. Bubníka

Řeč posl. Horáka

Řeč posl. Bobka

Řeč posl. Stenzla

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Práška

Hlasování odloženo

2. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4319), kterým se stanoví hranice příjmu, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (tisk 4377)

Řeč zpravodaje posl. Malíka

Řeč zpravodaje posl. dr. Medveckého

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Schuberta

Řeč posl. Patzela

Řeč posl. Schälzkyho

Řeč posl. Kučery

Řeč posl. dr. Holitschera

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Malíka

Doslov zpravodaje posl. dr. Medveckého

Osnova přijata v prvém čtení

Hlasováno o resolucích

3. Návrh, aby zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu byla projednána osnova zákona, kterým se stanoví hranice příjmu, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (tisk 4377)

Odůvodněna pilnost

Zkrácené řízení přiznáno

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se stanoví hranice příjmu, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (tisk 4377)

Zpravodajové posl. Malík a dr. Medvecký vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Projednávání pořadu přerušeno

Hlasování o naléhavé interpelaci, rozdané tiskem ve 243. schůzi:

Nepřiznána rozprava naléhavé interpelaci posl. Hlinku a spol. ministru obchodu o nesvedomitom konkurenčnom hnuti remeselníckych závodov z Čiech a Moravy na Slovensku (tisk 4365)

Sdělení předsednictva:

Omluvy

Dovolené

Tiskem rozdáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP