Úterý 11. prosince 1923

 

Těsnopisecká zpráva

o 240. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 11. prosince 1923.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Pořad:

1. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4323), kterým se prodlužuje účinnost zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných (tisk 4342)

Řeč zpravodaje posl. Langra

Řeč zpravodaje posl. R. Chalupy

Sloučena rozprava s rozpravou ad 2.

2. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4324), jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných (tisk 4341)

Řeč zpravodaje posl. Langra ad 2.

Řeč zpravodaje posl. R. Chalupy ad 2.

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Roschera

Řeč posl. R. Bergmana

Řeč posl. Toužila

Řeč posl. Patzela

Přečteny podané návrhy ad 1.

Doslov zpravodaje posl. Langra ad 1.

Doslov zpravodaje posl. R. Chalupy a 1.

Osnova ad 1. přijata v prvém čtení

Resoluce zamítnuta

Doslov zpravodaje posl. Langra ad 2.

Zpravodaj posl. R. Chalupa vzdal se doslovu

Osnova ad 2. přijata v prvém čtení

3. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4326) o dani z uhlí (tisk 4349)

Řeč zpravodaje posl. Práška

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Pohla

Řeč posl. Pika

Řeč posl. Bubníka

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Práška

Osnova přijata v prvém čtení

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Olomouci za vydání k trestnímu stíhání posl. Röttela pro přečin podle § 14, č. 1, § 15, č. 1 a přestupek podle § 18 zákona na ochranu republiky (tisk 4330)

Řeč zpravodaje posl. Konečného

Návrh výboru přijat

5. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za vydanie k trestnému stihaniu posl. dr. Jurigu (tisk 4331)

Řeč zpravodaje posl. dr. Kubiše

Návrh výboru přijat

6. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za vydanie k trestnému stihaniu posl. Hlinku, Tománeka a dr. Jurigu (tisk 4332)

Řeč zpravodaje posl. dr. Kubiše

Návrh výboru přijat

Změněn pořad

8. Druhé čtení ratifikačního usnesení, kterým se schvaluje dodatečná úmluva k Labské plavební aktě a Závěrečný protokol k této dodatečné úmluvě (tisk 4311)

Zpravodajové posl. Špatný a dr. Uhlíř vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení 

9. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se doplňuje § 393 trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř. z. (tisk 4293).

Zpravodaj posl. dr. Matoušek vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

10. Druhé čtení osnovy zákona o trestnom pojednávaní konanom podľa trestného poriadku, zák. čl. XXXIII z r. 1896, proti neprítomným osobám (tisk 4298)

Zpravodaj posl. dr. Hruban (za posl. dr. Medveckého) vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

11. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se rozšiřuje úřední působnost veřejných notářů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 4303)

Zpravodaj posl. dr. Hruban (za posl. dr. Medveckého) vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Hlasování o naléhavé interpelaci

Nepřiznána rozprava naléhavé interpelace posl. Jos. Kříže a soudr. ministru železnic o přesazování železničních zaměstnanců z důvodů národnostních (tisk 4329)

Sdělení předsednictva:

Přikázáno výboru se lhůtou

Dovolené

Omluva

Změny v klubech a výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

 

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP