Úterý 13. listopadu 1923

 

Těsnopisecká zpráva

o 225. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 13. listopadu 1923.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Došlo od vlády

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Zápisy schváleny

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad:

1. Zpráva výboru pro průmysl, živnosti a obchod, a výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4084) a označování původu zboží (tisk 4155)

Řeč zpravodaje posl. Geršla

Řeč zpravodaje posl. dr. Medveckého

Sděleni zástupci ministerstva obchodu

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. dr. Haase

Řeč posl. Pika

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Geršla

Doslov zpravodaje posl. dr. Medveckého

Osnova přijata v prvém čtení

2. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 3244), jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n., o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (tisk 4272)

Řeč zpravodaje posl. dr. Medveckého

Osnova přijata v prvém čtení

Projednávání pořadu přerušeno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP