Úterý 6. listopadu 1923

 

Těsnopisecká zpráva

o 224. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 6. listopadu 1923 odpol.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Stanoveny lhůty výborům

Pořad:

1. Návrh posl. Tauba, Hackenberga, Schäfera, Pohla a druhů, aby byl zřízen výbor pro sociální pojištění

Návrh přečten

Návrh zamítnut

Projednávání pořadu přerušeno

Hlasování o naléhavých interpelacích:

Zamítnuto zahájení rozpravy o naléhavých interpelacích:

a) posl. Mikulíčka, Koutného, Roučka a soudr. ministru spravedlnosti o zastřelení 14letého hocha Josefa Piatkovského v Heřmanicích ve Slezsku (tisk 4239)

b) posl. Kučery, Blažka, Toužila a soudr. vládě o důchodech válečných poškozenců (tisk 4240)

c) posl. Hakena a soudr. ministru nár. obrany o volební agitaci mezi vojskem a zneužívání armády k stranické agitaci (tisk 4259)

d) posl. dr. Lelleyho a súdr. min. predsedovi a ministrovi školstva a nár. osvety o bezpríkladnom terorizovaní učiteľstva na Slovensku (tisk 4260)

e) posl. Windirsche a druhů předsedovi vlády a ministrovi financí o výnosu zemského správního výboru českého z dne 16. června 1923, č. j. 72.188/23-II, ve vlci lombardovaných válečných půjček (tisk 4262)

f) posl. Windirsche a druhů ministrovi zemědělství, že při kácení lesů, mniškou poškozených, požaduje se peněžní jistota za opětné zalesnění (tisk 4263)

g) posl. Pohla, Dietla, Palme a druhů ministrovi železnic o nedostatku železničních vozů (tisk 4264)

Stanoven pořad příští schůze

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP