Čtvrtek 28. června 1923

 

Těsnopisecká zpráva

o 217. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 28. června 1923 odpol.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Změny ve výborech

Od volebního soudu došlo

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Pořad:

1. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4185), kterým se stanoví nová lhůta k přihláškám o důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (tisk 4205)

Řeč zpravodaje posl. A. Nováka

Řeč zpravodaje posl. Roudnického

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Uhla

Řeč posl. Blažka

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. A. Nováka

Doslov zpravodaje posl. Roudnického

Osnova přijata v prvém čtení

Přijata resoluce

2. Zpráva výboru soc.-politického k vládnímu návrhu zákona (tisk 4188), kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (tisk 4202)

Řeč zpravodaje posl. H. Bergmanna

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Hackenberga

Řeč posl. Schuberta

Řeč posl. Horáka

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. H. Bergmanna

Osnova přijata v prvém čtení

Hlasováno o resolucích

3. Zpráva výborů zemědělského a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4189) o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění (tisk 4204)

Řeč zpravodaje posl. Koudelky

Řeč zpravodaje posl. dr. Medveckého

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Leibla

Řeč posl. R. Bergmana

Řeč posl. Zierhuta

Doslov zpravodaje posl. Koudelky

Doslov zpravodaje posl. dr. Medveckého

Osnova přijata v prvém čtení

4. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4190), jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných (tisk 4201)

Řeč zpravodaje posl. Tayerle

Řeč zpravodaje posl. Práška

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Roschera

Řeč posl. Toužila

Řeč posl. Schälzkyho

Řeč posl. Kamelského

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Tayerle

Doslov zpravodaje posl. Práška

Osnova přijata v prvém čtení

Zamítnuty resoluce

5. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4192) o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové (tisk 4203)

Řeč zpravodaje posl. Jana Černého (rep.)

Osnova přijata v prvém čtení

6. Zpráva výborů zahraničního a živnostenského k vládnímu návrhu zákona (tisk 3924) o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 3941)

Řeč zpravodaje posl. Hrušovského

Řeč zpravodaje posl. Netolického

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Kostky

Řeč posl. R. Fischera

Řeč posl. Kreibicha

Posl. Kreibich vyloučen ze schůze

Vyloučení posl. Kreibicha schváleno

Přečten podaný návrh

Doslov zpravodaje posl. Hrušovského

Doslov zpravodaje posl. Netolického

Osnova přijata v prvém čtení

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Iniciativnímu výboru přikázáno

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP