Středa 27. června 1923

 

Denní pořad

stanovený usnesením předsednictva podle §§ 9 d) a 40 jedn. ř.:

1. Návrh senátu, aby byly podle § 78 jedn. ř. prodlouženy lhůty, ve kterých má senát podle § 43 úst. listiny učiniti usnesení o těchto návrzích zákonů, přijatých poslaneckou sněmovnou:

a) zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o vyvlastnění k úpravě asanačního obvodu hlav. města Prahy a povoluje se osvobození od domovní daně i činžovní a přirážek k nim pro stavby v tomto obvodu (tisk 1638 sen.),

b) zákona o úpravě služebních požitků čsl. vojska (tisk 1639 sen.),

c) zákona o vojenském kázeňské právu, kárném právu při porušení povinností stavovských a odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (tisk 1640 sen.),

d) zákona, kterým se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, jakož i dovoz jejich z ciziny (tisk 1643 sen.),

e) zákona, kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací (tisk 1645 sen.),

f) zákona, jímž se upravuje způsob provádění voleb v živnostenských společenstvech a společenstevních jednotách (svazech) (tisk 1647 sen.),

g) zákona o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (tisk 1649 sen.).

2. Druhé čtení návrhu zákona, jíž se povoluje úleva na všeobecné dani výdělkové na r. 1923 (tisk 4159).

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Füssyho a Bobka (tisk 4164).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k stíhání posl. Borovszkého (tisk 4168).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Novém Jičíně a vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha (tisk 4169).

6. Doplňovací volba přísedícího volebního soudu za zemřelého dr. Artura Skedla.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP